czwartek, 19 październik 2017, Imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

Pogoda w Janowie

Aktualności

2012.09.03
Janowskie Stowarzyszenie Regionalne zajmuje się między innymi restaurowaniem nagrobków cmentarnych  zasłużonych  osób dla Ziemi Janowskiej. W ostatnią sobotę przed odpustem Matki Boskiej Siewnej zorganizowano sprzedaż zniczy. Uzyskane...
2012.08.31
Trwają prace remontowe dróg gminnych w naszym mieście.
2012.08.30
Aktualnie trwają prace  w ramach projektu „Kontynuacja rewitalizacja historycznego centrum Janowa Lubelskiego pod kątem wprowadzenia nowych funkcji kulturalnych wraz z rewitalizacją przestrzeni i budynków osiedla wielorodzinnego”. Przy budynku...
2012.08.30
W dniu 1 września, kiedy porządkujemy nasze groby przed mszą świętą odprawianą na cmentarzu na odpust Matki Bożej Siewnej, przy bramie cmentarnej  członkowie towarzystwa regionalnego będą sprzedawać znicze, z których dochód będzie przeznaczony...
2012.08.28
W ramach konsultacji społecznych w Gminie Janów Lubelski, przeprowadzone zostało pogłębione badanie  ankietowe dotyczące ewentualnego powstania w naszym mieście supermarketów. W badaniu wzięło udział 975 mieszkańców.
2012.08.28
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarkisą BEZPŁATNE.
2012.08.28
Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola Nr 3 na ogólne zebranie, które odbędzie się  dnia 31 sierpnia 2012 r. (piątek) o godz. 16.00 w budynku Publicznego Samorządowego  Przedszkola Nr 3 w...
2012.08.27
Szanowni Państwo!Miło nam było obserwować od dnia otwarcia w Janowie Krytej Pływalni „Otylia” jak na naszych oczach tworzy się nowa „komórka społeczna” – AQUA-RODZINA. Jak w wolne od pracy popołudnia, niedziele i święta przychodzą na pływalnię całe...
2012.08.24
Wykorzystując okoliczności organizuje się w dniu 7 września bieżącego roku o godzinie 17:00 spotkanie wraz z inauguracyjnym otwarciem KAWIARENKI w ZOOMIE NATURY dla byłych pracowników Fabryki Maszyn Sp. z o.o.
2012.08.23
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuję, iż od września 2012r. uruchamia dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra – na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
2012.08.23
Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’) realizuje działania...
2012.08.23
Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że w terminie od 3 do 17 września 2012 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2012/2013.
2012.08.21
Dziękuję, dziękujemy za Gryczaki  2012. Te pierwsze słowa kierujemy do Wszystkich, którzy powiedzieli Tak Dla Transplantacji na gościnnej, pięknej i pachnącej żywicą Ziemi Janowskiej. Przyjęliśmy z radością zaproszenie Pana Krzysztofa Kołtysia...
2012.08.21
   Tysiące mieszkańców Janowa Lubelskiego oraz ich gości z różnych regionów kraju bawiły się znakomicie w sobotę i niedzielę, 11-12 sierpnia podczas największej imprezy Festiwalu Kaszy- Gryczaki 2012, zorganizowanej już po raz dziesiąty.

Strona główna

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www