wtorek, 19 czerwiec 2018, Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława

Pogoda w Janowie

Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 11.07.2017 r.

Janów Lubelski 2017-07-11

I N F O R M A C J A

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w dniu 14.07.2017 r. w siedzibie tutejszego Urzędu na okres 21 dni został wywieszony wykaz dotyczący części działki nr 2117/5 o powierzchni 600 m2, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci – przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do lat 10 w trybie bezprzetargowym na rzecz ZOOM NATURY Sp. z o. o. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 015/ 8724 316.

Sporz. I.W. AN.6845.1.2017.IW4

Sprawę prowadzi Iwona Wojtan
Tel. 15/8724-316
gospodarkagruntami@janowlubelski.plInformacja

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www