środa, 18 lipiec 2018, Imieniny: Alfreda, Wincentego, Wodzisława

Pogoda w Janowie

Już niedługo poznamy wykonawców na remont ul. Targowej, boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej oraz na przebudowę stadionu miejskiego

W ostatnim czasie zostały ogłoszone trzy przetargi. Jeden dotyczył przebudowy obiektów sportowych stadionu miejskiego (składanie ofert  było do 25 września)), drugi - przebudowy kolejnego odcinka ul. Targowej wraz z zjazdami, poboczami i odwodnieniem (termin składania ofert upłynął 26 września). Trzeci, na który oferty należało złożyć do 18 września dotyczył remontu wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP z OI w Janowie Lubelskim.

W obecnym czasie trwa procedura sprawdzania złożonych ofert i uzupełniania dokumentów przez wykonawców, na wymienione zadania.

Przypomnijmy, że remont stadionu miejskiego (dalszy etap prac) to zadanie, które dotyczy budowa kompletnego, nowego samodzielnego zaplecza sanitarno – szatniowego wraz z posadowieniem za pomocą palowania i konstrukcją żelbetową trybun oraz zadaszeniem trybun, w tym wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych (kotłowni gazowej, centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej) oraz elektrycznej i odgromowej w nowo wybudowanym obiekcie. Ponadto wykonanie zewnętrznej infrastruktury technicznej obejmującej przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wraz z przepompownią oraz wykonanie dojścia do obiektu z kostki brukowej betonowej wraz z opaską odwadniającą.

Remont ulicy Targowej dotyczy odcinka do ulicy Sowy Visa z odcinkiem do mostu, zaś zakres zadania obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej, ustawienie krawężnika betonowego ściekowego, przebudowa zjazdów do posesji, ulepszenie pobocza gruntowego kostką brukową, wykonanie rozsączenia wód opadowych na pobocza i tereny zielone, utwardzenie poboczy. Odnotujmy, że jest to kontynuacja remontu ul. Targowej, który wcześniej dotyczył wymiany nawierzchni asfaltowej odcinka drogi o długości 420 m. (od strony ul. Lubelskiej) oraz budowy chodników wraz z podjazdami.

Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi  to inwestycja, która dotyczy demontażu istniejącej, zniszczonej nawierzchni z trawy syntetycznej, przygotowanie podłoża poprzez uzupełnienie, wyrównanie i zagęszczenie istniejącej warstwy kruszywa, montaż nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonanie linii boisk, wymianę istniejącego ogrodzenia z siatki o wysokości 4 m na ogrodzenie z paneli ocynkowanych wraz z dwoma furtkami, wykonanie wokół boiska opaski z kostki brukowej betonowej.

Podkreślmy, że remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim i przebudowa stadionu miejskiego odbywa się w ramach zadania „Przebudowa obiektów sportowych w Janowie Lubelskim”. Zadania współfinansowane są z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www