wtorek, 19 czerwiec 2018, Imieniny: Gerwazego, Protazego, Borzysława

Pogoda w Janowie

Ogłoszono przetarg na dalszy etap prac budowlanych dotyczących remontu stadionu miejskiego

Budowa kompletnego, nowego samodzielnego zaplecza sanitarno – szatniowego wraz z posadowieniem za pomocą palowania i konstrukcją żelbetową trybun oraz zadaszeniem trybun, w tym wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych (kotłowni gazowej, centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej) oraz elektrycznej i odgromowej w nowo wybudowanym obiekcie. Ponadto wykonanie zewnętrznej infrastruktury technicznej obejmującej przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wraz z przepompownią oraz wykonanie dojścia do obiektu z kostki brukowej betonowej wraz z opaską odwadniającą to temat zadania, jakie w przyszłości będzie realizować gmina Janów Lubelski, a dotyczy Miejskiego Stadionu.  Dnia 6 września został ogłoszony przetarg na wyżej wymienione roboty budowlane. Termin składania ofert na w/w zadanie pn. „Przebudowa obiektów sportowych stadionu miejskiego w Janowie Lubelskim” upływa 25 września (poniedziałek).

Przypomnijmy, iż w ostatnim czasie trwały prace dotyczące rozbiórki zdegradowanego istniejącego obiektu – starych trybun. Roboty były wykonano ze środków budżetu Gminy. Dalsze prace o których wspominamy wyżej będą zrealizowane na stadionie miejskim w Janowie Lubelskim do października 2018 roku.

Zaznaczmy, że w ramach „Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - edycja 2017” w  Ministerstwie Sportu i Turystyki, gmina Janów Lubelski otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa obiektów sportowych w Janowie Lubelskim”. Zadania inwestycyjne zostaną dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach niniejszego wniosku planowane jest wykona-nie dwóch inwestycji: przebudowa obiektów sportowych stadionu miejskiego i remont boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim. Dodajmy, że remont stadionu miejskiego i remont boiska przy PSPzOI to kwota rzędu około 2,8 mln zł. Gmina Janów Lubelski finansuje zadanie w 50%.

Poniżej przedstawiamy Państwu obiekt stadionu miejskiego po remoncie.

Dorota Kozdra

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www