czwartek, 21 czerwiec 2018, Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Pogoda w Janowie

Sezon na zbiór runa leśnego w pełni

Niektórzy określają las mianem „zielonej apteki” i trudno odmówić im racji. Wiele roślin występujących w runie leśnym od wieków dostarcza człowiekowi nie tylko pożywienia, ale i lekarstw.

Sezon na korzystanie z dobrodziejstw natury w pełni. Pomimo, że w tym roku jagodziska nie obrodziły smacznymi owocami, to zbiór borówek, żurawin i grzybów zapowiada się obiecująco. Wybierającym się do lasu przypominamy więc kilka najważniejszych zasad przebywania na łonie przyrody.

Lasy będące własnością Skarbu Państwa są ogólnodostępne. Możemy po nich spacerować i zbierać płody leśne, ale wyłącznie na własny użytek. Zbieranie płodów runa leśnego do celów przemysłowych wymaga zawarcia stosownej umowy z nadleśnictwem.

Pamiętajmy, że w lasach wykonywane są różnego rodzaju prace związane z gospodarką leśną, często niebezpieczne, stanowiące zagrożenie dla naszego zdrowia. Niekiedy wprowadzane są zakazy wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego. Zwracajmy zatem uwagę na oznakowania, byśmy przypadkiem nie znaleźli się w nieodpowiednim miejscu.

Na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski funkcjonuje 6 rezerwatów przyrody. Możemy się po nich poruszać wyłącznie po wyznaczonych szlakach. Natomiast z ich obszaru nie wolno nam zbierać dziko występujących roślin i grzybów. Niestety ciągle zdarzają się przypadki naruszania tego zakazu. I tak rok rocznie na terenie rezerwatu Imielty Ług spotykamy wielu nieświadomych zbieraczy, przemierzających chronione torfowisko w poszukiwaniu owoców żurawiny.

Nie wolno nam także przebywać w obrębie tzw. stref ochrony. Mają one za zadanie ochronę najrzadszych gatunków zwierząt, roślin i grzybów. U nas obejmują przede wszystkim miejsca gniazdowania bądź regularnego bytowania ptaków. One także, podobnie jak rezerwaty przyrody, są zawsze czytelnie oznakowane w terenie.

Mimo wielu kampanii edukacyjnych, stałym problemem jest zaśmiecanie lasu. Kuriozalne jest to, że wiele śmieci pozostawiają miłośnicy przyrody, ochoczo zbierający grzyby lub jagody. Zbieracze żurawiny do znakowania ścieżek wręcz celowo wykorzystują plastikowe reklamówki czy butelki, które powiewają na małych sosnach niczym świąteczna dekoracja.

Ze zbiorem żurawiny wiąże się jeszcze inny istotny problem, niezależnie czy mówimy o rezerwatach przyrody czy o dziesiątkach innych torfowisk rozsianych w leśnych ostępach. Jest nim pora zbioru. Niestety owoce zbierane są dużo wcześniej niż powinny. Z tego względu zamiast na krzewinkach dojrzewają w koszach, co znacznie zmniejsza ich walory smakowe i zdrowotne. Wczesna pora zbioru powoduje ponadto niszczenie innych, z reguły rzadkich gatunków występujących na torfowiskach. Przed laty żurawinę zbierano po pierwszych przymrozkach, gdy życie na torfowisku zamarło. Obecnie zbiory rozpoczynają się już w końcu sierpnia.

Często zapominamy, że nie wolno nam poruszać się po lasach pojazdami mechanicznymi. Oczywiście nie dotyczy to dróg publicznych. Natomiast drogi leśne dostępne są wyłącznie dla leśników. Zatem samochody powinniśmy pozostawić na wyznaczonych parkingach lub w bezpiecznym miejscu na skraju lasu. Po lesie poruszamy się pieszo, co najwyżej rowerem. Zimą mogą to być narty. Na terenie Lasów Janowskich mamy do dyspozycji szlaki konne.

Niezależnie czy nasza obecność w lesie wynika z chęci zbioru jagód, grzybów czy ziół, a może związana jest z turystyką i rekreacją, starajmy się by pozostała niezauważona. Zawsze zachowujmy ciszę. Zbierajmy grzyby jedynie zdrowe, co do których jesteśmy pewni, że nadają się do spożycia. Niejadalnych i trujących nie niszczmy, ponieważ spełniają one ważną rolę w ekosystemie leśnym. Miejmy świadomość, że w lesie jesteśmy wyłącznie gośćmi. Gospodarzem lasu jest przyroda, a więc zróbmy wszystko, by nie odczuła naszej obecności.

Od 2015 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie realizuje projekt „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich” finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest kompleksowa ochrona najcenniejszych gatunków i siedlisk na terenie obszarów Natura 2000 Lasy Janowskie PLB060005 oraz Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031. Jednocześnie przewiduje działania informacyjne i edukacyjne skierowane do lokalnej społeczności, skutkiem których będzie m.in. harmonijne i zrównoważone korzystanie z bogactwa lasów. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej http://janowskie.rdos.lublin.pl/, na której znajdziecie Państwo najważniejsze informacje o projekcie. Polecam także nasz profil na facebooku: https://facebook.com/lifelasyjanowskie/

Tekst: Krzysztof Wawer, foto: Mateusz Borny

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www