środa, 18 lipiec 2018, Imieniny: Erwina, Kamila, Wespazjana

Pogoda w Janowie

TORAKOL z Koszczałów wyremontuje boisko sportowe przy PSPzOI

Misją firmy TORAKOL  z Koszczałów (Dobre) jest dostarczanie i budowa nawierzchni sportowych oraz użytkowych, spełniających najwyższe standardy światowe. To właśnie ta firma wyremontuje wielofunkcyjne boisko sportowe przy PSPzOI w Janowie Lubelskim. Przetarg został rozstrzygnięty. Wśród trzech złożonych ofert, wybrano najkorzystniejszą. Remont boiska jest jednym z trzech przetargów ogłoszonych w ostatnim czasie przez gminę Janów Lubelski. Pozostałe to: przebudowa obiektów sportowych stadionu miejskiego i przebudowa kolejnego odcinka ul. Targowej.

Remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi  to inwestycja, która dotyczy demontażu istniejącej, zniszczonej nawierzchni z trawy syntetycznej, przygotowanie podłoża poprzez uzupełnienie, wyrównanie i zagęszczenie istniejącej warstwy kruszywa, montaż nowej nawierzchni z trawy syntetycznej, wykonanie linii boisk, wymianę istniejącego ogrodzenia z siatki o wysokości 4 m na ogrodzenie z paneli ocynkowanych wraz z dwoma furtkami, wykonanie wokół boiska opaski z kostki brukowej betonowej.

Przypomnijmy, że remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim i przebudowa stadionu miejskiego odbywa się w ramach zadania „Przebudowa obiektów sportowych w Janowie Lubelskim” w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej 2017 dofinansowane (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) przez Ministra Sportu i Turystyki.

Dorota Kozdra

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www