piątek, 25 maj 2018, Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

Pogoda w Janowie

Wzrost opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Od 1 kwietnia 2017r wzrosną opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pobierane od mieszkańców z terenu gminy Janów Lubelski.

Głównym czynnikiem przyczyniającym się  do podwyżek jest wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, a większa ilość odpadów oznacza większe wydatki związane z ich zagospodarowaniem. W 2017 r. gmina przeznacza na ten cel ponad 1 648 900 zł. To o ponad 400 000 zł więcej niż w 2015 roku. Zgodnie z ustawą system gospodarowania odpadami ma się samofinansować. To oznacza, że obecna taryfa nie pokryje kosztów i gminie zabraknie pieniędzy na realizację tego zadania. Stąd wprowadzana jest podwyżka.
Warto podkreślić, że w ciągu ostatniego roku na terenie miasta i gminy ilość odpadów wzrosła o 330 ton.

Podsumowując konieczne więc było uchwalenie nowej wyższej stawki .

Ustalono, że nadal pobierana będzie opłata w oparciu o liczbę mieszkańców, którzy zamieszkują daną nieruchomość.

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi 9,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca z terenu wiejskiego oraz 12 zł  miesięcznie od jednego mieszkańca z terenu miejskiego.

Jeżeli liczba osób w gospodarstwie domowym, zamieszkujących daną nieruchomość, przekracza 5 osób, od każdej następnej osoby opłata będzie liczona w wysokości 4,75 zł miesięcznie od jednego mieszkańca z terenu wiejskiego oraz 6 zł miesięcznie od jednego mieszkańca z terenu miejskiego.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi 19 zł miesięcznie od jednego mieszkańca z terenu wiejskiego oraz 24 zł miesięcznie od jednego mieszkańca z terenu miejskiego.

Informujemy  także, że na terenie miasta i gminy Janów Lubelski zameldowanych jest łącznie 16 047 mieszkańców, natomiast liczba osób wykazanych w deklaracjach wynosi  11 907  w związku z tym,  prowadzone są kontrole, mające na celu weryfikację danych dotyczących ilości osób określonych w deklaracji z zameldowanymi oraz będą kontrolowane umowy na odbiór odpadów, zawierane przez przedsiębiorców i prowadzących działalność gospodarczą (tzw. nieruchomości niezamieszkałe).

Anna Szkup -  Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Logistyki Urzędu Miejskiego

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www