wtorek, 25 wrzesień 2018, Imieniny: Aurelii, Kleofasa, Władysława

Pogoda w Janowie

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim "O złote pióro Burmistrza Janowa Lubelskiego" na opowiadanie fantasy - zgłoszenia do 16 grudnia

Regulamin konkursu literackiego „O złote pióro Burmistrza Janowa Lubelskiego”

na opowiadanie fantasy o Janowie Lubelskim

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Gazeta Janowska zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w Konkursie Literackim „O złote pióro Burmistrza Janowa Lubelskiego”
 2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś
 3. Tematyka konkursu dotyczy opowiadania fantasy o Janowie Lubelskim

CELE KONKURSU

 1. Celem konkursu jest rozwijanie i kształcenie wyobraźni u dzieci, młodzieży i dorosłych, możliwość zaprezentowania swojej pracy
 2. Pobudzenie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej
 3.  Promowanie autorów i twórców literackich

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, uczniowie szkól ponadgimnazjalnych, dorośli

TEMAT I ZASADY KONKURSU

 1. W konkursie mogą wziąć udział autorskie prace, które wcześniej nigdzie nie zostały publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie
 2. Do konkursu można zgłosić prace, które ściśle dotyczą opowiadania fantasy o Janowie Lubelskim

TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA PRAC

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić opowiadanie, maszynopisu formatu A4, czcionka 12, Times New Roman. Ilość stron nieograniczona!
 2. Zgłoszone do konkursu prace powinny być opatrzone godłem słownym (pseudonim)
 3. Prace należy wysłać lub przynieść osobiście w 3 egzemplarzach do dnia 16 grudnia 2017  na adres Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, ulica J. Zamoyskiego 59, 23- 300 Janów Lubelski, pokój 13, z dopiskiem na kopercie „Złote Pióro Burmistrza Janowa Lubelskiego – konkurs na opowiadanie fantasy”. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową (Karta do pobrania w załączniku)
 1. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej Janowa Lubelskiego www.janowlubelski.pl

OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Prace ocenia jury powołane przez Organizatora
 2. Jury dokonuje oceny prac po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość literacką, jakość i oryginalność tematu
 3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce
 4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad
 5. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną

NAGRODY

 1. Zwycięzcy konkursu I, II, III miejsca otrzymają cenne nagrody

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Dorota Kozdra

Telefon 15/872 43 20, adres meilowy gazetajanowska@janowlubelski.pl

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www