poniedziałek, 16 październik 2017, Imieniny: Małgorzaty, Ryszarda, Gabrieli

Pogoda w Janowie

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim "O złote pióro Burmistrza Janowa Lubelskiego" na opowiadanie fantasy

Regulamin konkursu literackiego „O złote pióro Burmistrza Janowa Lubelskiego”

na opowiadanie fantasy o Janowie Lubelskim

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Gazeta Janowska zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w Konkursie Literackim „O złote pióro Burmistrza Janowa Lubelskiego”
 2. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś
 3. Tematyka konkursu dotyczy opowiadania fantasy o Janowie Lubelskim

CELE KONKURSU

 1. Celem konkursu jest rozwijanie i kształcenie wyobraźni u dzieci, młodzieży i dorosłych, możliwość zaprezentowania swojej pracy
 2. Pobudzenie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej
 3.  Promowanie autorów i twórców literackich

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, uczniowie szkól ponadgimnazjalnych, dorośli

TEMAT I ZASADY KONKURSU

 1. W konkursie mogą wziąć udział autorskie prace, które wcześniej nigdzie nie zostały publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie
 2. Do konkursu można zgłosić prace, które ściśle dotyczą opowiadania fantasy o Janowie Lubelskim

TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA PRAC

 1. Uczestnik konkursu może zgłosić opowiadanie, które nie powinno przekraczać 3 stron maszynopisu formatu A4, czcionka 12, Times New Roman
 2. Zgłoszone do konkursu prace powinny być opatrzone godłem słownym (pseudonim)
 3. Prace należy wysłać lub przynieść osobiście w 3 egzemplarzach do dnia 30 listopada 2017 na adres Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, ulica J. Zamoyskiego 59, 23- 300 Janów Lubelski, pokój 13, z dopiskiem na kopercie „Złote Pióro Burmistrza Janowa Lubelskiego – konkurs na opowiadanie fantasy”. Do pracy należy dołączyć wypełnioną Kartę Zgłoszeniową (Karta do pobrania w załączniku)
 4. Termin dostarczenia prac upływa 30 listopada 2017 roku, zaś ogłoszenie konkursu nastąpi w grudniu.
 5. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej Janowa Lubelskiego www.janowlubelski.pl

OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Prace ocenia jury powołane przez Organizatora
 2. Jury dokonuje oceny prac po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość literacką, jakość i oryginalność tematu
 3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce
 4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad
 5. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną

NAGRODY

 1. Zwycięzcy konkursu I, II, III miejsca otrzymają cenne nagrody

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Dorota Kozdra

Telefon 15/872 43 20, adres meilowy gazetajanowska@janowlubelski.pl

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www