piątek, 25 maj 2018, Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

Pogoda w Janowie

ZAWIADOMIENIE- XXXIII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

            Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 27 kwietnia 2017 r.  o godz. 1530 w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury  odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 24 marca 2017 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zbycia lokalu mieszkalnego,
 2. zaliczenia dróg na terenie Gminy Janów Lubelski do kategorii dróg gminnych,
 3. zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Janowie Lubelskim,
 4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
 5. zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
 2. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Janów Lubelski za 2016 rok.
 3. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
 4. Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.      

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                  Ewa Janus

                                                                                

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www