sobota, 16 grudzień 2017, Imieniny: Albiny, Zdzisławy, Adelajdy

Pogoda w Janowie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW (PSZOK) mieści się w Borownicy przy Składowisku Odpadów Komunalnych i jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00 i w sobotę od 9.00 do 14.00. do Punktu można dostarczyć bezpłatnie tzw. odpady problemowe, a więc: sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony, świetlówki, puszki po farbach i aerozolach, odpady z remontów, odpady wielkogabarytowe, tekstylia, odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych, odpady opakowaniowe, popiół i żużel itp.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www