środa, 5 sierpień 2020, Imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy

Pogoda w Janowie

Aktualności

2012.09.04
Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, póz. 1509) na...
2012.09.04
Mieszkańcy 22 miast Lubelszczyzny będą mieli okazję obejrzeć ekspozycję promującą Port Lotniczy Lublin. Tym razem oprócz zdjęć z poszczególnych etapów budowy, pojawiły się stare fotografie nawiązujące do historii lubelskiego lotnictwa....
2012.09.03
Janowskie Stowarzyszenie Regionalne zajmuje się między innymi restaurowaniem nagrobków cmentarnych  zasłużonych  osób dla Ziemi Janowskiej. W ostatnią sobotę przed odpustem Matki Boskiej Siewnej zorganizowano sprzedaż zniczy. Uzyskane...
2012.08.31
Trwają prace remontowe dróg gminnych w naszym mieście.
2012.08.30
Aktualnie trwają prace  w ramach projektu „Kontynuacja rewitalizacja historycznego centrum Janowa Lubelskiego pod kątem wprowadzenia nowych funkcji kulturalnych wraz z rewitalizacją przestrzeni i budynków osiedla wielorodzinnego”. Przy budynku...
2012.08.30
W dniu 1 września, kiedy porządkujemy nasze groby przed mszą świętą odprawianą na cmentarzu na odpust Matki Bożej Siewnej, przy bramie cmentarnej  członkowie towarzystwa regionalnego będą sprzedawać znicze, z których dochód będzie przeznaczony...
2012.08.28
W ramach konsultacji społecznych w Gminie Janów Lubelski, przeprowadzone zostało pogłębione badanie  ankietowe dotyczące ewentualnego powstania w naszym mieście supermarketów. W badaniu wzięło udział 975 mieszkańców.
2012.08.28
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarkisą BEZPŁATNE.
2012.08.28
Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola Nr 3 na ogólne zebranie, które odbędzie się  dnia 31 sierpnia 2012 r. (piątek) o godz. 16.00 w budynku Publicznego Samorządowego  Przedszkola Nr 3 w...
2012.08.27
Szanowni Państwo!Miło nam było obserwować od dnia otwarcia w Janowie Krytej Pływalni „Otylia” jak na naszych oczach tworzy się nowa „komórka społeczna” – AQUA-RODZINA. Jak w wolne od pracy popołudnia, niedziele i święta przychodzą na pływalnię całe...
2012.08.24
Wykorzystując okoliczności organizuje się w dniu 7 września bieżącego roku o godzinie 17:00 spotkanie wraz z inauguracyjnym otwarciem KAWIARENKI w ZOOMIE NATURY dla byłych pracowników Fabryki Maszyn Sp. z o.o.
2012.08.23
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuję, iż od września 2012r. uruchamia dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy ministra – na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
2012.08.23
Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w ramach Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’) realizuje działania...
2012.08.23
Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że w terminie od 3 do 17 września 2012 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2012/2013.

Strona główna

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www