poniedziałek, 6 lipiec 2020, Imieniny: Dominiki, Gotarda, Agrypiny

Pogoda w Janowie

Działanie 3.5 Bon na doradztwo

Działanie 3.5 Bon na doradztwo
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Cel Działania:

Wzrost konkurencyjności oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwami z sektora MŚP poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od podmiotów zewnętrznych.
 

Typy Projektów:

Zakup usług doradczych możliwy będzie w zakresie m.in.*:

  • prawa własności intelektualnej,
  • zarządzania wzornictwem przemysłowym,
  • prawa zamówień publicznych,
  • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • usług HR służących poprawie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez wdrożenia narzędzi HR,
  • uzyskiwania certyfikatów jakości,
  • pozyskania partnerów technologicznych i biznesowych,
  • wprowadzania systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT,
  • wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt/optymalizacja kosztów i procesów.

* powyższy katalog jest zbiorem otwartym.
 

Typ Beneficjenta

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR

Pomoc publiczna   50%
Pomoc de minimis   80%

Maksymalna kwota wsparcia

150 000,00 PLN

Minimalna kwota wsparcia

5 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu

10 000,00 PLN

Dodatkowe informacje

Przez specjalistyczne usługi doradcze rozumie się usługi doradcze niemające charakteru ciągłego ani okresowego. Nie są one też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak: rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Zakup usług od podmiotów niepowiązanych z wnioskodawcą i posiadających minimum 3-letnie doświadczenie udokumentowane referencjami z przeprowadzonych usług doradczych.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie

28.10.2019 r. – 29.11.2019 r.

Dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1657-3_5_bon_na_doradztwo.html

 

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 3.5 Bon na doradztwo odbędzie się 5 listopada 2019 r. Szczegółowych pytań dot. miejsca spotkania udzielą pracownicy Punktu Kontaktowego RPO w LAWP.

W przypadku pytań zachęcamy do korzystania z obsługi telefonicznej Punktu Kontaktowego RPO w LAWP pod numerami telefonu 81 462 38 31 i 81 462 38 12 lub osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 przy ul. Wojciechowskiej 9a w Lublinie.

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel. 81 462 38 00
fax 81 462 38 40
e-mail: lawp@lubelskie.pl
www.rpo.lubelskie.pl
www.lawp.eu

 

 

 

Dokumenty do pobrania

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www