środa, 3 czerwiec 2020, Imieniny: Klotyldy, Leszka, Tamary

Pogoda w Janowie

Lubelskie Dni MŚP, 2-15 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy na Lubelskie Dni Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowane w terminie 2-15 kwietnia br. przez ośrodki Enterprise Europe Network przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz Politechnice Lubelskiej

Wydarzenie składać się będzie z 4 szkoleń, zaplanowanych w odstępie kilkudniowym, poświęconych zagadnieniom związanym z internacjonalizacją przedsiębiorstw.

 Szczegóły na stronie: http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/lubelskie-dni-msp-2-15-kwietnia-2019-r

Źródło: invest.lubelskie.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www