czwartek, 18 lipiec 2019, Imieniny: Erwina, Kamila, Wespazjana

Pogoda w Janowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "ZALEW" na ukończeniu

Informujemy, że prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów turystyczno-rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim zmierzają ku końcowi.

Jednym z ostatnich etapów jest publiczne wyłożenie projektu dokumentu.

Obwieszczenie Burmistrza Janowa Lubelskiego zawierające terminy i miejsce zapoznania się z projektem, termin dyskusji publicznej oraz terminy i zasady zgłaszania uwag i wniosków do projektu MPZP "ZALEW" oraz prognozy oddziaływania na środowisko tutaj

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www