Pogoda w Janowie

wtorek, 23 październik 2018, Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii

100-lecie Szkoły Podstawowej w Chrzanowie

Historię swoją piszcie sami,

bo inaczej napiszą, ją

za was inni i źle”

Józef Piłsudski

Szkoła Podstawowa w Chrzanowie funkcjonuje już 100 lat. Piękny jubileusz zbiegł się w bieżącym roku z setną rocznicą uzyskania niepodległości przez Polskę. Sto lat temu przez kilka lat była to szkoła jednoklasowa. Obecnie szkoła siedmioklasowa mieści się w przestronnym nowoczesnym budynku.

Tegoroczny jubileusz przygotowany starannie przez Radę Pedagogiczną pod dyrekcją Władysława Sowy oraz Radę Gminy odbywał się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem młodzieży i gości zaproszonych, ze szkoły do kościoła parafialnego. Mszę Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Ziemi Sandomierskiej ks. dr Krzysztofa Nitkiewicza odprawiało dwunastu kapłanów. Podczas homilii padły miedzy innymi słowa o powinności szkoły w stosunku do dzieci i młodzieży – „szkoła powinna być uzupełnieniem wychowania i miłości  w rodzinie, a w szczególności tam gdzie rodzina jest niepełna, bo zmarł ojciec lub matka albo któreś z rodziców wyjechało do pracy „za chlebem”, to  na szkole spoczywa ten obowiązek i powinniśmy o tym pamiętać”. Ks. Biskup dokonał poświecenia sztandaru. Po zakończeniu Mszy Św. wszyscy udali się na dalszy ciąg uroczystości do szkoły. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele duchowieństwa, między innym Dziekan ks. kan. Jan Staszak i ks. kan. Jacek Beksiński. Władze samorządowe powiatu reprezentowali Wicestarosta Antoni Kulpa, Sekretarz Grzegorz Krzysztoń, Skarbnik Barbara Fuszara. Gminę Janów Lubelski reprezentowali Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Janus, Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń. W spotkaniu uczestniczył także Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jan Frania, Artur Pizoń - Zastępca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Na uroczystość przybyli wójtowie Gminy Dzwola - Stanisław Rożek oraz Gminy Godziszów - Józef Zbytniewski. W uroczystości brała także udział Kurator Oświaty Województwa Lubelskiego Teresa Misiuk oraz dyrektorzy kilku szkół z terenu powiatu janowskiego. Biskup Krzysztof Nitkiewicz wraz z Dyrektorem Władysławem Sową i Kurator Teresą Misiuk dokonali odsłonięcia pamiątkowej tablicy wmurowanej przy wejściu do szkoły.

W hali sportowej, która pomieściła kilkaset osób przy wtórze orkiestry dętej „Olek Orkiestra” odbywała się dalsza cześć uroczystości. Odczytane zostały listy gratulacyjne między innymi  od Posła na Sejm RP Jerzego Bieleckiego i Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka.

Dokonano wbicia gwoździ do ufundowanego sztandaru, odegrany został Hymn Narodowy. Sztandar został przekazany młodzieży, która ma nie tylko otoczyć opieką sam sztandar, ale także wziąć odpowiedzialność na własne barki za przyszłość kolejnych pokoleń, które będą uczyć się w murach tej szkoły. Historia szkoły w Chrzanowie zobowiązuje, to miejsce, z którego wychodzili ludzie dobrze wykształceni i wychowani w duchu patriotycznym.

W dalszej części uroczystości miały miejsce występy młodzieży oraz przedstawienie historii szkoły.

Uroczystość dobiegała końca, jeszcze upominki i prezenty dla szkoły, na zakończenie poczęstunek i powrót do trudów życia codziennego. Znaczącym wydarzeniem dla mieszkańców i potomnych jest opracowana monografia Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzanowie wydana w postaci książki w twardej oprawie z dopracowanymi szczegółami. Dyrektor Władysław Sowa dziękował za tą pracę wszystkim współtwórcom i sponsorom.

Tekst i foto: Jan Machulak

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www