piątek, 29 maj 2020, Imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

Pogoda w Janowie

30 lat samorządu gminnego. Radni Janowa Lubelskiego 1990 – 2020

Pisząc dzisiaj z perspektywy czasu o zadaniach Rady Miasta i Gminy (od 2002 roku była to Rada Miejska), należy spojrzeć na obraz Janowa Lubelskiego również pod kątem przeobrażeń społeczno – gospodarczych naszego miasta, jak również pod kątem wizualnym i zmian w tym kierunku.

Na każdej sesji podejmowano różnorodne tematy. Jedne dotyczyły inwestycji, remontów drugie szkolnictwa, inne spraw społecznych, ogólnie rzecz ujmując życia naszych mieszkańców.

Pierwszym Burmistrzem Janowa Lubelskiego był Ryszard Karwatowski, w następnej kadencji Burmistrzem został Janusz Basiak, od 1998 roku Burmistrzem jest Krzysztof Kołtyś.

Na temat Wyborów samorządowych w 1990 roku, odsyłam do artykułu Mariusza Góry, który ukazał się na łamach ostatniego wydania Janowskich Korzeni.

Przez trzy pierwsze kadencje obradował Zarząd Rady Miasta i Gminy. Natomiast od 2002 roku mieszkańcy wybierają Burmistrza w wyborach powszechnych. Dotychczas (czyli do kadencji 1998 – 2002 roku) Burmistrz był wybierany przez Radnych.

Pierwsza sesja I kadencji Rady Miasta i Gminy odbyła się 5 czerwca 1990 roku. Burmistrzem Janowa Lubelskiego został Ryszard Karwatowski, Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Józef Krysteli, Wiceprzewodniczącymi : Ewa Drzazga i Antoni Kulpa.

I kadencja Rady Miasta i Gminy Janów Lubelski liczyła 27 Radnych

Burmistrz: Ryszard Karwatowski

Kadencja 1990 – 1994: Jan Breś, Janina Dziewa, Jadwiga Drzazga, Teresa Duda, Zbigniew Flis, Tadeusz Gajewski, Ryszard Karwatowski, Tadeusz Komierzyński, Józef Krysteli, Jan Krzysztoń, Antoni Kulpa, Jan Lewczyk, Leszek Łacek, Robert Mędrek, Eugeniusz Nalepa, Aleksandra Pachuta, Stanisław Pachuta, Henryk Pawłowski, Jerzy Pianowski, Jan Portka, Władysław Serafin, Zbigniew Siedlaczek, Tadeusz Sowa, Marian Urban, Ryszard Wasilewski, Zenobia Zbiżek, Bolesław Żytko.

Przewodniczący: Józef Krysteli

Radni Rady Miasta i Gminy 1994 – 1998

Burmistrz: Janusz Basiak

Skład: Janusz Basiak, Szczepan Bielak, Krystyna Brodowska, Ryszard Butryn, Ryszard Karwatowski, Szczepan Kiszka, Marek Michał Kokoszka, Andrzej Marian Krasowski, Aleksander Krzos, Antoni Kulpa, Jan Lewiński, Józef Czesław Łukasik, Jerzy Morylowski, Jerzy Zbigniew Nita, Ewa Orzeł – Startek, Józef Osmoła, Henryk Pawłowski, Zbigniew Siedlaczek, Wiesław Ślusarski, Jerzy Świderski, Janusz Tokarski, Ryszard Wasilewski, Edward Zdybel, Ryszard Świątek

Zarząd Miasta i Gminy:  Przewodnicząca; Krystyna Brodowska, Czesław Łukasik, Ewa Orzeł – Startek, Janusz Tokarski, Edward Zdybel.

 Radni Rady Miasta i Gminy 1998 – 2002

Burmistrz: Krzysztof Kołtyś

Skład: Irena Basiak, Marek Drzazga, Alicja Dudzic, Zbigniew Flis, Antoni Florczak, Helena Golec, Tomasz Kaproń, Marek Kokoszka, Krzysztof Kołtyś, Jan Krzysztoń, Jan Miazga, Czesław Łukasik, Tomasz Pietras, Henryk Rążewski, Henryk Rudnicki, Mieczysław  Syc, Adam Ściborek, Wiesław Ślusarski, Janusz Tokarski, Marek Tomczyk, Jerzy Warchoł, Lecz Wronka, Alfred Wróblewski, Zenobia Zbiżek, Justyna Wieleba.

Przewodnicząca Rady – Alicja Dudzic, Wiceprzewodniczący: Lech Wronka, Adam Ściborek

Zarząd Miasta i Gminy: Przewodniczący Krzysztof Kołtyś, Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Flis, Członkowie: Henryk Rążewski, Marek Drzazga, Jerzy Warchoł, Jan Krzysztoń.

Radni Rady Miejskiej  2002 – 2006

Burmistrz: Krzysztof Kołtyś

Skład: Sławomir Blacha, Joanna Czaja, Piotr Góra, Edward Gromysz, Marian Grzegórski, Wojciech Janus, Tomasz Kaproń, Andrzej Krawiec, Eugeniusz Miś, Urszula Solińska – Surma, Mieczysław Syc, Marek Tomczyk, Marek Winiarczyk, Andrzej Wojtan, Lech Wronka

Przewodniczący Rady: Piotr Góra, Wiceprzewodniczący – Edward Gromysz

Radni Rady Miejskiej 2006 – 2010

Burmistrz: Krzysztof Kołtyś

Skład: Krzysztof Biżek, Joanna Czaja, Marian Grzegórski, Ewa Janus, Roman Kaproń, Tomasz Kaproń, Stanisław Krochmalski, Andrzej Łukasik, Ryszard Majkowski, Eugeniusz Miś, Bogdan Startek, Maciej Szczecki, Marek Tomczyk, Ryszard Wasilewski, Lech Wronka.

Przewodniczący Rady: Marek Tomczyk, Wiceprzewodniczący: Lech Wronka.

Radni Rady Miejskiej 2010 – 2014

Burmistrz: Krzysztof Kołtyś

Skład: Marian Grzegórski, Ewa Janus, Henryk Jarosz, Roman Kaproń, Tomasz Kaproń, Andrzej Łukasik, Ryszard Majkowski, Eugeniusz Miś, Roman Pawlos, Bogdan Startek, Marek Tomczyk, Lidia Tryka, Ryszard Wasilewski, Lech Wronka, Iwona Zezulińska Sowa.

Przewodnicząca Rady: Ewa Janus, Wiceprzewodniczący: Ryszard Majkowski

Radni Rady Miejska 2014 – 2018

Burmistrz: Krzysztof Kołtyś

Skład: Zenon Bielak, Grzegorz Flis, Marian Grzegórski, Ewa Janus, Henryk Jarosz, Roman Kaproń, Krzysztof Kurasiewicz, Andrzej Łukasik, Ryszard Majkowski, Łukasz Piecyk, Bogdan Startek, Marek Tomczyk, Ryszard Wasilewski, Lech Wronka, Iwona Zezulińska – Sowa.

Przewodnicząca: Ewa Janus, Wiceprzewodniczący: Roman Kaproń

Radni Rady Miejska 2018 – 2023

Burmistrz: Krzysztof Kołtyś

Skład: Zenon Bielak, Andrzej Czaja, Krystyna Ćwiek, Grzegorz Flis, Marian Grzegórski, Henryk Jarosz, Robert Kamiński, Tomasz Kaproń, Krzysztof Kurasiewicz, Grażyna Kuśmierczyk, Waldemar Kuśmierczyk, Andrzej Łukasik, Anna Mazur, Łukasz Piecyk, Bogdan Startek

Przewodnicząca: Krystyna Ćwiek, Wiceprzewodniczący: Henryk Jarosz   

Opracowanie: Dorota Kozdra

W kolejnym materiale przeczytamy o Sołtysach kadencji lat 1990 - 2020

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www