sobota, 4 lipiec 2020, Imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana

Pogoda w Janowie

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od Janowa Lubelskiego do Zofianki Górnej

Na początku października 2019 roku Burmistrz Krzysztof Kołtyś oraz Skarbnik Gminy Monika Machulak podpisali projekt porozumienia w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej (od Janowa Lubelskiego do Zofianki Górnej) z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. Dokument został przesłany do Lublina. Inwestycja została zatwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury, porozumienie zostało podpisane przez GDDKiA Oddział w Lublinie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zadanie „Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa ciągu  pieszo – rowerowego przy drodze krajowej nr 74 od 210 + 045 do km 211+ 665 w miejscowości Zofianka Górna”. Do przetargu zostały zgłoszone cztery oferty.

Wybrano wykonawcę, którym została firma Drogowiec Biuro Usług Projektowych Roberta Pulińskiego z Lublina. Umowa z wykonawcą została podpisana 4 lutego br. Czas realizacji zadania to 9 miesięcy. Jak informuje Justyna Kuśmierczyk – Inspektor ds. drogownictwa Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim „ My jako gmina będziemy brać czynny udział w procesie dokumentacji”. Przypomnijmy, że Gmina Janów Lubelski zapewniła sfinansowanie dokumentacji technicznej w kwocie 150 tys. złotych.

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od Janowa Lubelskiego do Zofianki Górnej to inwestycja, która zostanie zrealizowana w latach 2020 – 2021. Chodzi dokładnie o wybudowanie odcinka ścieżki pieszo – rowerowej o długości 1620 m. Szacunkowy koszt zadania wynosi to suma rzędu około 3 mln złotych.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www