Pogoda w Janowie

poniedziałek, 10 grudzień 2018, Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii

Co słychać na janowskich drogach?

Trwają prace remontowe dróg gminnych w naszym mieście.

Obecnie remontowana jest nawierzchnia ulic Cichej, Korczaka i części Reja. Remont polega na ułożeniu warstwy asfaltu na obecnie użytkowanej szerokości dróg tłuczniowych. Wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowe i Oczyszczania z Kraśnika. Wartość inwestycji to ok. 124 000,00zł. Inwestycja w całości finansowana jest ze środków z budżetu gminy Janów Lubelski.  Zadanie to ma na celu usprawnić ruch i warunki  komunikacyjne dla mieszkańców.

Równolegle trwają prace remontowe drogi gminnej w ul. Kościuszki w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo  -Dostępność - Rozwój”. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku. Umowa zakłada remont drogi gminnej ul. Kościuszki oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Polnej. Prace kanalizacyjne w kwocie 484 412,15 zł w całości finansuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o w Janowie Lubelskim. Wartość inwestycji wynosi 920 309,68zł brutto.

Gmina Janów Lubelski w partnerstwie z Powiatem Janowskim wykonuje inwestycję drogową w ul. Okopowej wraz z przebudową mostu na rzece Biała.

Poniżej przedstawiamy foto relację z inwestycji drogowych.

Tekst: Anna Jaremek

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www