wtorek, 26 maj 2020, Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny

Pogoda w Janowie

Czym jest patriotyzm lokalny - rozmowy przy bibliotecznym stole

9 kwietnia Biblioteka Pedagogiczna zorganizowała spotkanie poświęcone patriotyzmowi lokalnemu. Spotkanie prowadziła Katarzyna Kapek, nauczyciel - bibliotekarz z Lublina. Biblioteka jest dobrym miejscem do rozmów o ważnych sprawach lokalnych. Miejscem, w którym mieszkańcy mogą się wzajemnie usłyszeć i lepiej zrozumieć swoje potrzeby i oczekiwania.

Zaprosiliśmy do dialogu przedstawicieli różnych grup naszych mieszkańców, m.in.: emerytów, nauczycieli, uczniów (udało się zaprosić goszczące u nas uczennice z Ukrainy), pracowników różnych branż. Wspólnie zastanawialiśmy się nad bardzo ważnym zagadnieniem, jakim jest patriotyzm lokalny. W dzisiejszych czasach - ,,czasach pokoju", nie ma na szczęście konieczności, aby przelewać krew, by udowodnić, że jest się patriotą. 

Co oznacza zatem pojęcie patriotyzmu? To z całą pewnością miłość i szacunek do rodziny, do miejsca, w którym przyszliśmy na świat, to przynależność do społeczności danej wioski, miasteczka, wielkiej aglomeracji miejskiej. To także szkoła, w której poznaliśmy tajniki wiedzy, ukierunkowali swoje zdolności i zainteresowania, a także uwrażliwili swoje dusze, odróżniając dobro od zła. Wszystkie wymienione elementy wykształtowały w nas postawę tzw. ,,patriotyzmu lokalnego". W słowniku wyrazów obcych to wyrażenie jest zdefiniowane jako „silne przywiązanie do miejscowości lub regionu”. Patriotyzm lokalny jest zatem jak mała sadzonka drzewka, które posadzone w dobrym gruncie zdrowo rośnie, by stać się dorodnym, pożytecznym drzewem w przyszłości. Rozmowy przy stole łączą, zwłaszcza w takiej społeczności, gdzie każdy przystępuje do nich z tolerancją i otwartością. Nam się to udało.

Tekst: Pracownicy Biblioteki; foto: Łukasz Chojnacki

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www