poniedziałek, 16 wrzesień 2019, Imieniny: Edyty, Kornela, Kamili

Pogoda w Janowie

Doceńmy tych, którzy na to zasługują! "Antek Roku 2018/2019” zgłoszenia do 28 czerwca 2019 r.

Tradycyjnie , jak co roku, Burmistrz Janowa Lubelskiego ogłasza kolejną edycję naszego lokalnego konkursu „ANTEK ROKU”.

Konkurs ma za zadanie wyróżnić i uhonorować ludzi, którzy w znaczący sposób przyczynili się lub przyczyniają do rozwoju i promocji Gminy Janów Lubelski.

Wyróżnienie „Antek Roku 2018/2019” przyznawane jest za szczególne osiągnięcia uzyskane w okresie od 01.06.2018 do 30.05.2019 roku, w następujących kategoriach:

  • Sponsor Roku – za przekazanie największych środków pomocowych innym podmiotom z terenu Gminy Janów Lubelski (wniosek nominacyjny w kategorii „Sponsor Roku” do pobrania TUTAJ);
  • Człowiek Roku – za wyróżniające osiągnięcia w różnych dziedzinach życia społeczności lokalnej, profesjonalizm i skuteczność działania;
  • Promotor Roku – za szczególne przyczynianie się do promocji Gminy Janów Lubelski w kraju i za granicą;
  • Talent Roku – za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, humanistyczne, społeczne;
  • Firma Roku – za profesjonalizm i najwyższą jakość w swej działalności, dobre przykłady własnych osiągnięć oraz wpływ na rozwój całej społeczności lokalnej;
  • Wolontariusz Roku – za czynny udział i bezinteresowne zaangażowanie w pracę na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów.
  • Wydarzenie Roku – za przedsięwzięcia, dzięki którym żyje się nam lepiej lub ciekawiej, które promują i wyróżniają naszą społeczność oraz Gminę.

Osoby, firmy i instytucje zainteresowane wyróżnieniem kandydata w przedstawionych powyżej kategoriach za rok 2018/2019 proszone są o złożenie wniosku nominacyjnego (druk wniosku do pobrania TUTAJ) do dnia 28 czerwca 2019 roku, w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pok. nr 23) w Janowie Lubelskim, przy ul. Zamoyskiego 59.

Uroczyste wręczenie statuetek „Antek Roku” odbędzie się 11 sierpnia 2019 r. podczas Festiwalu Kaszy „Gryczaki”.

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www