Pogoda w Janowie

poniedziałek, 15 październik 2018, Imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza

Dyskusja publiczna

Przypominamy, że w ramach wyłożenia do publicznego wglądu Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski - etap 2 w dniu 08.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59, w sali nr 1, o godz. 11:00 zostanie przeprowadzona Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.

Mapka z lokalizacją poszczególnych arkuszy na terenie Gminy Janów Lubelski tutaj.

Pełne brzmienie obwieszczenia o wyłożeniu tutaj.

Celem łatwiejszego zapoznania się z materiałem planistycznym, dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono wersje elektroniczne opracowań, z którymi można zapoznać się tutaj.

Zachęcamy  zainteresowane osoby do zapoznania się z opracowaniem i wprowadzonymi rozwiązaniami planistycznymi oraz wzięcie udziału w Dyskusji publicznej.

Jednocześnie informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wyraził zgody na przeznaczenie gruntów III klasy w Białej I pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, o co wnioskowali właściciele, dlatego w wyłożonym projekcie zmiany MPZP Gminy - etap 2 nie znalazły się tereny Białej I w kierunku Lasek.

WF

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www