sobota, 25 maj 2019, Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

Pogoda w Janowie

II sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim VIII kadencji

ZAWIADOMIENIE

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 10 grudnia  2018 r.   o godz. 1330 w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury odbędzie się  II sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie qorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 21 listopada 2018 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego,
 2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
 5. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019,
 6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Janów Lubelski na 2019 rok,
 7. zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
 8. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Janów Lubelski na lata 2018 – 2021,
 9. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowa Lubelskiego.
 1. Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.     

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                  Krystyna Ćwiek

                                                                                

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www