piątek, 29 maj 2020, Imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

Pogoda w Janowie

Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostard w Lublinie - wydłużenie składania wniosków projektowanych przebiegów obejścia Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74 - termin do dnia 8 maja

INFORMACJA

W związku z otrzymanym pismem z dnia 31.03.2020 r. z Biura Usług Projektowych DROGPROJEKT Sp. z o. o., ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin, występującego w imieniu GDDKiA w Lublinie, zawierającego prośbę  o przeprowadzenie działań informacyjnych w formie elektronicznej poprzez udostępnienie materiałów informacyjnych związanych  z  proponowanymi rozwiązaniami projektowymi dla zadania pn.: „Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Janów Lubelski” na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim oraz na BIP, udostępniamy w załączeniu przesłane przez projektanta materiały informacyjne z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi wraz z wnioskiem na którym można zgłaszać uwagi do proponowanych rozwiązań projektowych poprzez przesłanie go pocztą tradycyjną na adres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres  Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Wnioski będą przyjmowane do 8 maja .2020 r.

Po tym terminie wszystkie wnioski przesłane do Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim zostaną odesłane do biura projektanta firmy DROGPROJEKT w Lublinie.

 

Pliki do pobrania

 

więcej na BIP

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www