poniedziałek, 27 maj 2019, Imieniny: Jana, Juliusza, Radowita

Pogoda w Janowie

Informacja - montaż kolektorów słonecznych i pieców

Uwaga!: Dotyczy projektu pn.: ,,EKO-ENERGETYCZNY JANÓW LUBELSKI-Etap II i Etap III”

Informujemy, że Gmina Janów Lubelski w dniu dzisiejszym otrzymała informację z Urzędu Marszałkowskiego, że w zakres projektu polegającego na montażu pieców c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Janów Lubelski NIE BĘDZIE WCHODZIŁ ZBIORNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ.
Projekt będzie obejmował zakup i montaż pieca c.o. opalanego biomasą.
 

Informujemy, że dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania dofinansowani w ramach projektu pn.: „Montaż kolektorów słonecznych i pieców c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Janów Lubelski”  wykonuje firma:

NIKMAR Ekologiczne Systemy Grzewcze

ul. Ochotników Węgierskich 17

23-300 Janów Lubelski

W związku z powyższym u mieszkańców - uczestników przedmiotowego projektu w najbliższym czasie (po telefonicznym ustaleniu terminu) pojawi się Wykonawca w celu wykonania dokumentacji projektowej instalacji kolektorów słonecznych lub/i pieców c.o. opalanych biomasą. 

Wykonawca posiada pisemne upoważnienie wydane przez Gminę Janów Lubelski.

W/w Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości poniżej 30 000 euro – art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www