piątek, 21 luty 2020, Imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata

Pogoda w Janowie

Informacja o monitoringu punktów odbioru odpadów

Informujemy, że do Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim zgłaszane są problemy związane z podrzucaniem odpadów do punktów ich gromadzenia w zabudowie wielorodzinnej.

W związku z tym, aby wyeliminować takie sytuacje na terenie miasta w różnych punktach instalowane będą urządzenia do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazów zwane dalej fotopułapkami, które umożliwią wychwycenie niewłaściwych zachowań.

Informacja o wykorzystywaniu fotopułapek znajduje się w miejscu jej zainstalowania. Oznakowanie w terenie zawiera stosowny piktogram wraz z informacją o administratorze systemu.

Dokumenty do pobrania

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www