Pogoda w Janowie

piątek, 14 grudzień 2018, Imieniny: Alfreda, Izydora, Alfredy

Informacje z Policji:Uwaga na maszyny rolnicze na drogach, Zakaz wypalania traw

Uwaga na maszyny rolnicze na drogach

Okres wiosenny jest też okresem intensywnych prac polowych. W związku z tym na drogach często można spotkać maszyny i urządzenia rolnicze, które nie zawsze poruszają się zgodnie z przepisami, niejednokrotnie powodując zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Dotyczy to maszyn rolniczych, samobieżnych lub holowanych przez ciągniki rolnicze, które ze względu na swoje rozmiary zajmują znaczną część jezdni. Ponadto, maszyny
i urządzenia rolnicze często powodują zagrożenie w ruchu, ograniczając widoczność na drodze lub zmuszając kierujących innymi pojazdami do zjazdu na pobocze.

Należy pamiętać, że zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym, żaden pojazd poruszający się po drodze publicznej nie może zajmować więcej niż jeden pas ruchu, bez względu na to, czy pasy są wyznaczone czy też nie. Należy też pamiętać, że pojazd, którego szerokość przekracza 3,2 metra, powinien poruszać się z pomocą pilota.

Policjanci apelują do rolników korzystających z maszyn rolniczych, aby pamiętali, że niestosowanie się do pewnych zasad oraz brak respektowania przepisów, może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Do kierujących pojazdami, aby pamiętali, że zwłaszcza w tym okresie na drogach można często napotkać na przemieszczające się maszyny rolnicze i by w związku z tym zachowali szczególną ostrożność.

Zakaz wypalania traw

Od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Pożary, w głównej mierze, spowodowane są wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Niestety nadal panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost roślinności.
Nic bardziej błędnego.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zatrucia dymem. Dym powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych.

Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą na czas z pomocą tam gdzie będą naprawdę potrzebni.

Wypalanie traw jest niedozwolone.

Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

 art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny”.

Kodeks wykroczeń:

art. 82 § 5  Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem…….. - kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

Kodeks karny:    

art. 163. § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 

 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www