Pogoda w Janowie

wtorek, 23 październik 2018, Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii

Małe projekty - nabór wniosków w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
Małe projekty

  1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 15 października do 05 listopada 2012r.
  1. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.
  1. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 5 listopada 2012r. o godzinie 16.00. Za wnioski złożone w terminie zostaną uznane te, które faktycznie wpłyną do Biura Stowarzyszenia LGD do godziny 16.00 najpóźniej w dniu 5 listopada 2012r.
  1. Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory Lokalnych Grup Działania.

  2. Kryteria wyboru operacji w ramach działania: „Małe projekty”  opisane zostały w zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – rozdział 9, zamieszczonej na stronie internetowej LGD: www.lesnykrag.pl,

  3. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku o przyznanie pomocy Oś 4 Leader PROW 2007 – 2013 Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy ramach działania  „Małe projekty”, oraz  w instrukcji do wypełniania wniosku, do wniosku, jeżeli dotyczy należy również załączyć dodatkowe załączniki dostępne na stronie internetowej: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów.

  4. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji w ramach działania „Małe projekty” - Do dofinansowania wybrane zostaną operacje, które uzyskają co najmniej 10 % z max. liczby punktów w ramach oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, czyli miń. 6 pkt.

  5. Limit dostępnych środków w niniejszym naborze: 695 735,36 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013

Dokumenty do pobrania

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www