sobota, 8 sierpień 2020, Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza

Pogoda w Janowie

Mieszkańcy Białej Pierwszej i Białej Drugiej w dalszym ciągu protestują nad zmianą wariantów przebiegu obwodnicy drogi 74

Dzisiaj mieszkańcy Białej Pierwszej i Białej Drugiej protestowali przeciwko planowanym przebiegom obwodnicy drogi krajowej  nr 74, które miałyby omijać Janów od strony północno-wschodniej.

W rozmowach z mieszkańcami uczestniczył Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego, który wyjaśniał w jaki sposób Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych będzie dokonywała wyboru jednego spośród czterech opracowywanych wariantów przebiegu obwodnicy. Warto przypomnieć, że oprócz dwóch wariantów północnych opracowane są także dwa warianty południowe obwodnicy.

W godzinach od 8 do 9 mieszkańcy z transparentami w ramach protestu blokowali drogę krajową.

Informujemy, że w Dzienniku Wschodnim (tego dnia tj. 3 lipca) ukazał się artykuł na temat protestu wraz z wypowiedzią Burmistrza Krzysztofa Kołtysia.

Wypowiedź Burmistrza odnosiła się do stwierdzenia, że w opinii gminy najmniej szkodliwymi dla mieszkańców są warianty nr 1(wariant północny)  i nr 3( wariant południowy), ale to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych wskaże preferowany wariant obwodnicy.

 

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www