poniedziałek, 3 sierpień 2020, Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema

Pogoda w Janowie

Mieszkania socjalne. Świąteczny prezent od gminy dla naszych mieszkańców

W Janowie Lubelskim powstały nowe mieszkania socjalne – w budynku po byłym biurowcu PKS przy ulicy Władysława Beliny-Prażmowskiego. Budynek pełnił wcześniej funkcje biurowca. Kilka lat temu gmina kupiła nieruchomość z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.

Prace rozpoczęły się w marcu zeszłego roku. Budynek został wyremontowany. Właściciele mieszkań podpisali już umowy z gminą. Jest to niewątpliwe świąteczny prezent od gminy dla naszych mieszkańców z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

W budynku po biurowcu powstało 10 mieszkań – 9 socjalnych i jedno tzw. chronione – dla osoby niepełnosprawnej. Przypomnijmy, że mieszkania zostały wyposażone w nowe instalacje wod. - kan, c.o, elektryczne, gazowe wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem przyłączy: wod - kan, elektrycznego. Dwa mieszkania mają ponad 50m2 powierzchni, pozostałe od 30 do 40 m2.  Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter i piętro). Po przebudowie i rozbudowie (ilustrują zamieszczone zdjęcia) jest to budynek piętrowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym pokrytym blachą. Wykonawcą inwestycji był Zakład Remontowo – Budowlany RACHWAŁ Spółka Jawna.

Projekt „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym PKS w Janowie Lubelskim na potrzeby budownictwa socjalnego” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura Usług Społecznych RPO WL na lata 2014 - 2020.  Całkowita wartość projektu to suma rzędu 1 833 539, 27 zł, kwota przyznawanego dofinansowania to kwota 1 558 508, 37 zł.

Szczegóły na łamach najbliższego wydania Gazety Janowskiej.

Pierwsze zdjęcia - podpisanie umów z właścicielami. Umowy podpisuje Czesław Krzysztoń - Zastępca Burmistrza i Bożena Czajkowska - Sekretarz Gminy.

Ostatnie zdjęcia ilustrują budynek w trakcie prac.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www