poniedziałek, 20 styczeń 2020, Imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi

Pogoda w Janowie

Mieszkanie TBS: dla kogo i za ile? - termin składania ofert do 20 lipca !

Gmina Janów Lubelski podejmuje działania zmierzające do rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie Janowa Lubelskiego. Aby kierunki rozwoju budownictwa były dostosowane do potrzeb mieszkańców naszej gminy, konieczne jest zbadanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy. Chcemy ten problem skonsultować z mieszkańcami, za pomocą odpowiednich ankiet i właściwie określić poziom zapotrzebowania na mieszkania budowane w ramach budownictwa społecznego. W tym celu gmina analizuje możliwość powołania Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), które byłoby odpowiedzialne za budowę mieszkań czynszowych i zarządzanie nimi.  Ankiety złożone przez osoby zainteresowane będą wstępną deklaracją wyrażenia woli zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego i będą jednym  z elementów opracowania studium opłacalności przedsięwzięcia dla spółki TBS. Wyniki studium pozwolą ocenić, czy w przyszłości powstaną tego typu mieszkania  w Janowie Lubelskim.

Dla kogo mieszkania w TBSie?

Mieszkania TBS są adresowane do tych, którzy nie mają samodzielnego dachu nad głową – nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania ze względu na zbyt niskie dochody (zbyt małą zdolność kredytową) lub na wynajem na zasadach rynkowych. Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego określa kryterium dochodowe dla starających się o mieszkanie TBS. Limit zależy też od liczebności gospodarstwa domowego.

Zawarcie  umowy najmu byłoby uzależnione od wpłacenia co najmniej 20-30 % kosztów budowy mieszkania TBS ( partycypacja), a dochód osoby samotnej nie może przekraczać  1,2 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie lubelskim o więcej niż 10% ( obecnie daje to kwotę dochodu 5048,05 zł). W przypadku gospodarstw dwuosobowych dopuszczalna jest 65% nadwyżka ( obecnie daje to kwotę dochodu 7572,07 zł), trzyosobowych dopuszczalna jest 105% nadwyżka ( obecnie daje to kwotę dochodu 9407,73 zł), czteroosobowych dopuszczalna jest 140% nadwyżka ( obecnie daje to kwotę dochodu 11 013,93 zł). Im więcej dzieci, tym limit jest wyższy. Przy czym rodziny wielodzietne mogą liczyć na dodatkowe 40% na każde dziecko powyżej czwartej osoby w gospodarstwie domowym. Ważnym również jest posiadanie przez wnioskodawcę i jego gospodarstwo domowe dochodów gwarantujących płatność czynszu. Według ostatnich danych GUS za 2017 r., w województwie lubelskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi ok.  3824,28 zł i na podstawie tego zostały wyliczone powyższe kwoty dochodów gospodarstwa domowego.

Jaki czynsz w mieszkaniu TBS?

Budowę nowych mieszkań przez  TBS wspiera państwo, dlatego czynsz jest ustawowo regulowany. Wartość stawki czynszu za m2 mieszkania nie może przekroczyć w skali roku 5%  tzw. wartości odtworzeniowej lokalu.

Ile kosztuje mieszkanie TBS?

Żeby starać się o klucze do mieszkania  wybudowanego przez TBS trzeba się liczyć z pewnymi wstępnymi kosztami. TBS przed rozpoczęciem budowy zażąda wpłacenia tzw. partycypacji, która może sięgać 25 -30 % ceny mieszkania, natomiast przed podpisaniem umowy najmu może zostać pobrana przez TBS od nowego najemcy tzw. kaucja (odpowiadająca maksymalnie 12 miesięcznej wartości czynszu), jako zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu ewentualnego zaległego najmu, istniejącego po dniu opróżnienia lokalu w przypadku jego opuszczenia przez dotychczasowego najemcę. W przypadku rezygnacji z mieszkania TBS kaucja (niewykorzystana)  i partycypacja jest zwracana (odpowiednio zwaloryzowana). Tak więc najemca nie straci swoich pieniędzy.

Podsumowując  mieszkanie TBS jest korzystną opcją dla kogoś, kto ma kłopot z uzyskaniem kredytu lub kto szuka rozwiązania tymczasowego (np. na czas zgromadzenia wkładu własnego, który umożliwi zaciągnięcie kredytu, albo nie chce się wiązać z bankiem na wiele lat). Ponadto mieszkania budowane przez TBS-y budowane są z myślą o seniorach czy osobach niepełnosprawnych.

Osobą do kontaktu w sprawie jest  inspektor Sławomir Dworak, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu. Ankiety można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pokój nr 23 lub w formie skanu po wypełnieniu, jako załącznik do wiadomości   e-mail, kierowanej na adres: sekretariat@janowlubelski.pl

Ankieta do pobrania w załączniku !!!

Termin składania ankiet do 20 lipca 2019 roku

Dokumenty do pobrania

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www