sobota, 8 sierpień 2020, Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza

Pogoda w Janowie

Miniona sesja Rady Miejskiej. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Janów Lubelski do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu Kolej Plus

Wcześniej tj. na początku lipca samorządowcy podpisali porozumienie w sprawie budowy linii kolejowej od Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraja. Inwestycja szacowana jest na 1 mld 400 mln zł. To jest odcinek od Szastarki do Janowa Lubelskiego i od Janowa Lubelskiego do Biłgoraja.

Przyjęta uchwała intencyjna przez Radnych Rady Miejskiej na minionej sesji  pozwoli uzyskać stosowane pełnomocnictwa Zarządowi  Województwa Lubelskiego do występowania w imieniu partnerów projektu, a jednym z partnerów gmina Janów Lubelski do złożenia wniosku. Takie uchwały  do 31 lipca br. podejmują wszystkie gminy przez które planowana jest budowa kolei.

Uchwałę podczas sesji omówił Burmistrz Krzysztof Kołtyś.

Burmistrz wyjaśnił, iż składając wniosek  Zarząd Województwa Lubelskiego do ogłoszonego konkursu Kolej Plus musi „posiadać” stosowane pełnomocnictwa gmin.  Wniosek, który będzie składany przez Zarząd będzie oceniany i rywalizowany  z innymi wnioskami z całej Polski.

Termin składania wniosków mija 26 sierpnia br. Następnie wnioski z całej Polski przez 3 miesiące będą oceniane i część wniosków, a możliwie, iż wszystkie ( jeżeli pula pieniędzy będzie wystarczająca) oraz będą  te wnioski spełniały kryteria merytoryczne programu  Kolej Plus przejdą do drugiego etapu. Terminem jest tutaj koniec  listopada. Wówczas projekty, które przejdą do drugiego etapu będą miały 12 miesięcy na przedłożenie studium wykonalności, studium planistycznego przebiegu tej linii. Po tych kolejnych miesiącach uzyskamy informację, czy dany odcinek kolei uzyska dofinansowanie w wysokości 85 %.

Przypomnijmy, że pozostałe 15 % będą finansować samorządy. Udziałowcami inwestycji będzie Rząd, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego, przez które pobiegnie linia kolejowa.

Kolej będzie przebiegać przez trzy powiaty: janowski, kraśnicki i biłgorajski. Przez Kraśnik, Szastarkę, Modliborzyce, Janów Lubelski, Dzwolę i Biłgoraj.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www