czwartek, 18 lipiec 2019, Imieniny: Erwina, Kamila, Wespazjana

Pogoda w Janowie

Muzeum Regionalne zaprasza do udziału w Konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową - zgłoszenia do 21 grudnia

Regulamin Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową

Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, dużo starszy niż ozdabianie choinki. Tym bardziej smutnym wydaje się być fakt, iż na przestrzeni lat staje się coraz bardziej zapomnianym rytuałem, kojarzonym z odległymi czasami. By przypomnieć tę nieco uśpioną tradycję oraz pokazać, że może ona z powodzeniem funkcjonować również we współczesnym świecie, Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim we współpracy z Parafią pw. św. Jana Chrzciciela oraz Parafią pw. św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim zapraszają do udziału w konkursie na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową.

I. Cele konkursu
Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych, a także kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci i młodzieży.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, podopiecznych placówek kulturalnych i szkolnych świetlic oraz osób dorosłych z terenu powiatu janowskiego.

3. Wprowadzona jest także kategoria „szopka rodzinna”. Oprócz szopek wykonywanych indywidualnie do konkursu można zgłosić prace wykonywane przez całe rodziny. Na szopce powinna być zamieszczona informacja, że została wykonana przez rodzinę.

4. Przedmiotem rywalizacji konkursowej jest wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej. Szopki muszą być wykonane ręcznie i nie mogą zawierać gotowych elementów, dostępnych w handlu. Szopki powinny mieć charakter przestrzenny (tzn. nie może to być praca narysowana na kartce papieru). Prosimy także o zaniechanie kserowania elementów graficznych.

5. Szopki muszą nawiązywać w swej treści do ewangelicznego wydarzenia, jakim było Boże Narodzenie i mogą zawierać elementy sakralnej lub świeckiej architektury z terenu Ziemi Janowskiej lub jej najbliższych okolic, mogą też nawiązywać do tradycji Lubelszczyzny.

6. Szopki mogą zawierać elementy ruchome.

7. Szopka nie może być podświetlana, a jej wymiary nie mogą przekroczyć 50x50x50cm.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Tymczasowej Siedziby Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16 (Dom Nauczyciela) do 21 grudnia 2018 r.
Należy opatrzyć je metryczką zawierającą: imiona i nazwiska autorów, klasy i szkoły do których uczęszczają, nazwisko opiekuna i kontakt telefoniczny do opiekuna (rodzica).

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, wybraną przez Organizatora.

Oceniać będzie ona wartości artystyczne prac, profesjonalizm wykonania, ciekawy pomysł. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.

Ekspozycja wszystkich konkursowych prac zorganizowana zostanie w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w terminie od 3 stycznia do 1 lutego 2019 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13 stycznia 2019 r. o godz. 11:15 w kościele pw. św. Jadwigi Królowej.

III. Postanowienia ogólne

1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Organizatora informacji osobowych zawartych w metryczce każdej z prac.

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.

3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność oraz prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www