Pogoda w Janowie

piątek, 16 listopad 2018, Imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy

Nowy sposób segregacji odpadów obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku

W 2015 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił nowelizację ustawy o otrzymaniu porządku i czystości. Niniejsza ustawa zobowiązała samorządy gminne do zmiany sposobu segregacji odpadów. Dotychczas odpady w naszej gminie segregowane były na frakcje suchą i mokrą. Od 1 stycznia 2016 roku, odpady muszą być segregowane (o czym informuje ulotka poniżej) na frakcje: szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, odpady roślinne (biodegradowalne), popiół i odpady zmieszane. Odpady będą gromadzone/zbierane w workach, które zostaną dostarczone przez przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu, który odbędzie się w połowie grudnia br. i posiadającego umowę z Gminą Janów Lubelski na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Nowy harmonogram odbioru odpadów będzie Państwu dostarczony przed pierwszym odbiorem odpadów oraz dostępny będzie na internetowej stronie Janowa Lubelskiego pod adresem www.janowlubelski.pl w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi.

Ulotka, którą prezentujemy poniżej, zostanie dostarczona do mieszkańców naszej gminy razem z harmonogramem odbioru odpadów.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www