Pogoda w Janowie

piątek, 19 październik 2018, Imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

Nowy wizerunek stadionu miejskiego... coraz bliżej

Jedną z większych inwestycji prowadzonych na terenie miasta jest remont stadionu miejskiego przy ul. Lubelskiej. Pierwsze prace dotyczące remontu stadionu rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku. Mowa o rozbiórce zdegradowanych trybun (ilustrują zamieszczone zdjęcia). Te pracefinansowane były ze środków Budżetu Gminy.

Kolejnym etapem prac było wykonanie palowania pod obiekt i  wykonywanie fundamentów żelbetowych pod nowe trybuny stadionu. Budowa nowych trybun wraz z zadaszeniem, jak również budowa kompletnego, nowego samodzielnego zaplecza  sanitarno – szatniowego to prace, które mogliśmy dostrzec w ostatnim czasie. Obecnie trwają prace wykończeniowe  pomieszczeń socjalno - sanitarnych. W tym wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych (kotłowni gazowej, centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej) oraz elektrycznej i odgromowej w nowo wybudowanym obiekcie.

Ponadto zostanie wykonana zewnętrzna infrastruktura techniczna obejmująca przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne wraz z przepompownią oraz wykonanie dojścia do obiektu z kostki brukowej betonowej wraz z opaską odwadniającą.

Firmą wyłonioną w drodze przetargu został Zakład Remontowo - Budowlany RACHWAŁ z Janowa Lubelskiego.

Podkreślmy, że przebudowa stadionu miejskiego i remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, odbywa się w ramach zadania „Przebudowa obiektów sportowych w Janowie Lubelskim” w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej 2017.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

 

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www