środa, 3 czerwiec 2020, Imieniny: Klotyldy, Leszka, Tamary

Pogoda w Janowie

O dofinansowaniu na produkty sieciowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Spotkanie dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na tworzenie innowacyjnych produktów sieciowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa zgromadziło w piątek tj. 22 marca br. właścicieli punktów gastronomicznych, właścicieli pensjonatów z terenu naszej gminy. Piątkowe spotkanie zostało zorganizowane przez Referat Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego na zaproszenie Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia, a zostało poprowadzone przez przedstawicieli firmy EuroCompass z Lublina. Zaproszeni goście przedstawili zasady ubiegania się o dofinansowanie, zasady aplikowania i kryteria oceny projektów, jak również opowiedzieli o procedurze składania wniosków o dofinansowanie.

Przypomnijmy, że konkurs został ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Poddziałanie 1.3.2). Przypomnijmy, że są trzy terminy składania wniosków: koniec kwietnia, czerwca lub sierpnia (do wyczerpania puli).

Przedsiębiorcy mali i średni mogą starać się  o dofinansowanie inwestycji o wartości powyżej 5 mln zł z puli 250 mln zł. Celem konkursu Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP jest sfinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów sieciowych, oferowanych pod wspólną marką. Dofinansowaniu podlegają projekty tworzące i rozwijające innowacyjne produkty sieciowe w obszarach wpisujących się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej: realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów sieciowych.

Dofinansowanie może otrzymać Konsorcja mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw: składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców, z pomysłem na wspólny, innowacyjny produkt sieciowy oraz samodzielny wnioskodawca MSP: produkt sieciowy ( to gotowa do sprzedaży oferta różnych podmiotów posiadająca wspólny wyróżnik, markę, produkt, wspólną koncepcję) tworzony jest z podmiotami współpracującymi nie otrzymującymi wsparcia.

Zaznaczmy, że wysokość wsparcia jest uzależniona od rodzaju wnioskowanej pomocy: regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI), pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną maksymalnie 80% łącznych kosztów kwalifikowanych inwestycji w ramach tej pomocy, jednocześnie maksymalnie 2 mln euro dofinansowania, pomoc na usługi doradcze wynosi 50%., pomoc szkoleniowa może wynosić maksymalnie 50%. Plus dodatkowe 20% dla mikro oraz małych przedsiębiorców oraz 10% dla średnich przedsiębiorców, pomoc de minimis może wynosić maksymalnie 70%. Należne wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu, co oznacza, że wkład przedsiębiorcy to co najmniej 20% całkowitego kosztu projektu.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/tworzenie-produktow-sieciowych-przez-msp

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www