piątek, 29 maj 2020, Imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

Pogoda w Janowie

O polityce społecznej i ludziach, którzy ją tworzą

Złotym, srebrnym i brązowym medalem za służbę państwu i społeczeństwu zostały uhonorowani pracownicy instytucji społecznych. Odznaczenia przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę zostały uroczyście wręczone przez Wicewojewodę Lubelskiego Roberta Gmitruczuka 3 grudnia br. na konferencji poświęconej  „100. leciu  polityki społecznej w powiecie janowskim”.

Odznaczeni i wyróżnieni

W gronie 43 osób znalazły się osoby, których praca zawodowa koncentruje się wokół pomocy innym i równa się poświęceniu. Dziewiętnaście osób zostało wyróżnionych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, szesnaście z Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II „BARKA”, cztery osoby z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dwie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie, oraz z Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk”. Jak zaznaczyła Anna Mazur – jedna z organizatorek konferencji: „chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju polityki społecznej w naszej małej ojczyźnie. Wielu już nie ma pośród nas, jednak stanowią wzór do naśladowania i podejmowania wyzwań jakie przed nim stoją”.

Trzynaście osób zostało odznaczonych przez Wicewojewodę Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Wśród nich Dyrektor DPS im. Jana Pawła II „BARKA” – Mariola Surtel, Bogumiła Dolińska, Barbara Dziadosz, Zofia Kuźnicka, Józef Mazur, Zbigniew Michalczyk, Teresa Szuba, Leszek Urban – to pracownicy Domu Pomocy Społecznej.  Złoty Medal otrzymała Natalia Kiszka, Genowefa Kluger, Bogdan Baran z janowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Anna Mazur i Henryka Omiotek z OPS w Chrzanowie.

Aż dziewiętnaście pracowników pomocy społecznej otrzymało Srebrny Medal. Wiesława Baran, Lucyna Gazda, Beata Kołtyś, Beata Łukasiewicz, Anna Mazur, Agnieszka Radomska, Zbigniew Sowa, Edyta Tchórz i Anna Ułanowska z Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. Renata Król, Monika Król, Justyna Maciaszek, Barbara Malinowska, Jolanta Momot, Anna Mróz i Marta Startek z DPS „BARKA”, Agnieszka Jonak z PCPR oraz Lucyna Czarna Dyrektor „Promyka” i Dyrektor PZAZ Agnieszka Różyło.

Jedenaście pracowników odznaczono Brązowym Medalem: Dyrektor Magdalenę Kolasę, Sylwię Cybart, Michała Grzywacza, Justynę Grzywacz, Agnieszkę Rodak, Justynę Rząd i Marzenę Zalewską z janowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Annę Jaworską, Katarzynę Sulowską i Konrada Łukasika z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Agnieszkę Widz – Mulińską z DPS „Barka”.

Podczas konferencji serdeczne podziękowania otrzymali pracownicy, którzy przyczynili się do kreowania lokalnej polityki społecznej. Uroczyste podziękowania zostały złożone przez Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia: Elżbiecie Kędra, Bogusławie Kaproń, Wiesławie Kawalec i Marii Bownik.

 Janina Wojtan z Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli również została wyróżniona podczas janowskiej konferencji. Podziękowania wręczył Wiesław Dyjach – Wójt gminy Dzwola.

Polityka społeczna w powiecie janowskim

Tuż po odzyskaniu niepodległości w naszym powiecie panowała wielka bieda. Mieszkańcy nie pozostali obojętni na los osób potrzebujących. Z wielkim zaangażowaniem zaczęto tworzyć instytucje opiekuńcze i liczne organizacje społeczne. Powstały ochronki dla dzieci, przytułki dla starców. Pojawiły się zalążki pomocy społecznej w zarządach miast i gmin wspierane przez komisje opieki społecznej i opiekunów społecznych. Do jeszcze większego pogorszenia warunków egzystencji mieszkańców powiatu janowskiego przyczyniała się II wojna i następująca po niej okupacji niemiecka. Legalne działania opiekuńcze prowadziły organizacje społeczne wspierane przez janowską ludność cywilną działającą w konspiracji. Warto zauważyć, że pomoc społeczna w latach 70 – tych związana była ze służba zdrowia, w której umiejscowione były Ośrodki Opiekuna Społecznego, aż do 90 r., kiedy powołano OPS-y – podkreśliła na początku konferencji Anna Mazur autorka książki o tejże tematyce.

O potrzebie i celu organizacji konferencji mówił Artur Pizoń – Janowski Starosta, Burmistrz Krzysztof Kołtyś, Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki oraz Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, który podczas spotkania wystąpił z prezentacją na temat „Działań rządu na rzecz rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych”.

Wśród prelegentów mogliśmy usłyszeć naukowców z WSP im. Janusza Korczaka (prof. Mirosława Grewinskiego) z UMCS w Lublinie (prof. Agnieszkę Lewicką – Zelent oraz prof Anna Kanios), jak również Marzenę Zalewską z janowskiego OPS, która omówiła pomoc społeczną w gminach powiatu janowskiego – od niepodległości do współczesności i Annę Śmit – Dyrektor janowskiego PCPW z referatem na temat „Systemu wsparcia dziecka i rodziny w powiecie janowskim”.

Konferencja została zakończona panelem dyskusyjnym.

Dodajmy, że spotkanie zostało zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminę Janów Lubelski i Janowski Ośrodek Kultury w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Honorowy patronat objęło Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

W konferencji uczestniczyli pracownicy instytucji społecznych działających na terenie naszej gminy, jak: OPS, DPS, PCPR, OR-W, PZAZ, ŚDS, Dom Dziecka „Promyk”, jak również samorządowcy: Jerzy Bielecki – Poseł, Artur Pizoń –Starosta, Michał Komacki – Wicestarosta, Krzysztof Kołtyś – Burmistrz, Czesław Krzysztoń – Zastępca Burmistrza, Bożena Czajkowska  - Sekretarz Gminy Janów Lubelski, Krystyna Ćwiek - Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Ryszard Majkowski – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego i Sylwester Bernarciak – kompozytor, który odtworzył konferencje piosenką „Od stu lat…” napisaną z okazji tegorocznych obchodów.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www