wtorek, 2 czerwiec 2020, Imieniny: Erazma, Marianny, Marzanny

Pogoda w Janowie

,,Od strażaka do olimpijczyka. Historia i tradycja ruchu strażackiego na ziemi polskiej”

W dniu 17 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim odbył się konkurs wiedzy pożarniczej z elementami posługiwania się drobnym sprzętem pożarniczym dla uczniów klas IV-VIII oraz miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci z zerówek i klas I-III zatytułowanego ,,Jak Wojtek został strażakiem” w związku z realizacją projektu pn.: ,,Od strażaka do olimpijczyka. Historia i tradycja ruchu strażackiego na ziemi polskiej”, których organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim. Projekt został wsparty środkami finansowymi Powiatu Janowskiego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Prace plastyczne zostały ocenione przez komisję konkursową, a ich autorzy, jak również laureaci i uczestnicy testu wiedzy pożarniczej zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi, dyplomami uznania i poczęstowani słodkościami.
    Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji  projektu składam Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim Agnieszce Trytek wraz nauczycielami w osobach Zbigniewa Kiszki i Krzysztofa Biżka oraz druhom OSP Janów Lubelski w osobach druha prezesa Grzegorza Kwietnia, , druha Krzysztofa Kurasiewicza i druha Kamila Wybrańskiego.

                 

       Tekst: Sławomir Dworak Foto: archiwum OSP

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www