Pogoda w Janowie

wtorek, 16 październik 2018, Imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza

Pierwsze spotkanie Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego lokalnych obchodów odzyskania przez Polskę Niepodległości

Wśród wielu pytań dotyczącej naszej historii jest jedno szczególne - pytanie o Niepodległość. Jakich słów użyć, aby opisać radość z odzyskania przez Polskę Niepodległości po 123 latach niewoli? Jakie wydarzenia mogą przybliżyć tą piękną rocznicę? To pytania, jakie padły podczas wcześniejszych spotkań Komitetu Organizacyjnego lokalnych obchodów odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zadania, które zostały wspólnie wypracowane z jednostkami, szkołami i instytucjami z terenu Gminy Janów Lubelski zostały przedstawione na spotkaniu Komitetu Organizacyjnego i Honorowego 12 lutego br. w Janowskim Ośrodku Kultury. Na zaproszenie Burmistrza Krzysztofa Kołtysia odpowiedzieli Kierownicy i pracownicy Referatów Urzędu Miejskiego, Dyrektorzy, przedstawiciele oświaty, szkół, przedszkoli, instytucji kultury, instytucji społecznych, organizacji pozarządowych, nauczyciele, jak również ci, którzy stoją na „straży” historii lokalnej, jak: Kamil Wybrański – twórca strony internetowej „Janowska Kolebka, Antoni Florczak – właściciel Muzeum Fotografii.

Plan i zakres tematyczny wydarzeń, które wpisują się w strukturę lokalnych obchodów został przedstawiony przez Katarzynę Dzadz – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego. Wśród przedsięwzięć podjętych przez m.in. Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, szkoły podstawowe z terenu gminy, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Pomocy Społecznej, Janowski Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne znalazły się następujące tematy: konkursy okolicznościowe: muzyczne, plastyczne, wystawy o tematyce patriotycznej, Uroczysta Sesja Rady Miejskiej i Powiatu, Konferencja Naukowa, Nadanie Odznaczeń „Zasłużony dla Gminy”, Historyczna Gra Terenowa, Rajd Rowerowy, Bieg Wolności, Bieg Partyzanta, Zawody Pływackie, Bal Niepodległości, rekonstrukcja wydarzeń, wydanie kartek pamiątkowych, gazety okolicznościowej tzw. jednodniówki, recital fortepianowy, koncert pieśni patriotycznych Olek Orkiestry i wokalistów z JOK, odsłonięcie tablicy pamiątkowej Beliny Prażmowskiego oraz  turnieje szkół gminnych i powiatowych i wiele innych pomysłów.

Podczas spotkania wspomniano również o innych wydarzeniach o zasięgu lokalnym, jak również powiatowym. Ks. Kan dr Jacek Staszak wspomniał o koncercie organowym, Jerzy Bielecki zaznaczył, aby pamiętać również o innych ważnych rocznicach dla naszego kraju, w tym Janowa Lubelskiego. Mowa o 1 sierpnia – rocznica wybuchu powstania warszawskiego, która „wiąże” się również z naszą historią lokalną. Przypomnijmy, iż w carskim więzieniu w Janowie Lubelskim przebywały łączniczki i sanitariuszki powstańczych oddziałów, żołnierze z AK z Powstania Warszawskiego. Wśród innych rocznic należy wymienić: 1 marca (Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych), 3 maja (Uchwalenie Konstytucji 3 Maja), 10 czerwca (Porytowe Wzgórze), 12 lipca - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, 30 września - 79. Rocznica zakończenia działań obronnych Grupy pk. Tadeusza Zieleniewskiego, 5 listopada - Odzyskanie Niepodległości w Janowie Lubelskim, 11 listopada - 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Z ramienia Starostwa Powiatowego w spotkaniu uczestniczył Grzegorz Pyrzyna – Starosta Janowski, Antoni Kulpa – Wicestarosta, Władysław Sowa – Przewodniczący Rady Powiatu, Joanna Jargiło z Wydziału Organizacji, Promocji i Rozwoju janowskiego Starostwa. Starosta Grzegorz Pyrzyna zapoznał z pracami Starostwa Powiatowego, mówiąc, iż Starostwo podjęło współpracę ze wszystkim ośrodkami i instytucjami kultury z Powiatu Janowskiego. Kolejnym „patriotycznym akcentem” będą uroczystości np. w Chrzanowie – nadanie szkole imienia Józefa Piłsudskiego, czy w Potoku Wielkim – nadanie szkole sztandaru. Wicestarosta Antoni Kulpa wspomniał również o publikacji pt. „Polskie drogi do niepodległości” autorstwa Zenona Baranowskiego, która zostanie wydania z myślą o 100 – leciu Niepodległości. Antoni Sydor podkreślił, iż "wiele trzeba mówić o historii regionalnej dotyczącej naszej janowskiej Ziemi, ale należy przy tym pamiętać o innych wydarzeniach, które mają związek z Janowem Lubelskim, a miały miejsce w sąsiednich gminach”. 

Wszystkie wydarzenia pokazują bogactwo historii miasta Janowa Lubelskiego, jak również Powiatu Janowskiego. Każda z gmin naszego powiatu posiada swoją skarbnicę wiedzy, kultury, dziedzictwa. Przeszłości, która rzec można z jednej strony jakże jest odległa. Z drugiej - natomiast przywołującej te wszystkie wydarzenia, za którymi "kryją" się szczególne osoby, które stały się synonimami tych zaplątanych ścieżek, trudnych dróg do wolności. 

Warto nadmienić, iż do grona Komitetu Honorowego zaproszono następujące osoby: Jerzego Bieleckiego – Posła na Sejm RP, prof. dr hab. Józefa Zająca – Senatora RP, Grzegorza Pyrzynę – Starostę Janowskiego, Antoniego Kulpę – Wicestarostę Janowskiego, Władysława Sowę – Przewodniczącego Rady Powiatu, Krzysztofa Kołtysia – Burmistrza Janowa Lubelskiego, Ewę Janus – Przewodniczącą Rady Miejskiej, Czesława Krzysztonia – Zastępcę Burmistrza Janowa Lubelskiego, ks. Kan dr Jacka Staszaka – Proboszcza Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, ks. Kan dr Jacka Beksińskiego – Proboszcza Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej, ks. Kazimierza Sagana – Proboszcz Parafii pw. Św. Wojciecha w Momotach Górnych, Józefa Łukasiewicza.

Dodajmy, iż z ramienia Urzędu Miejskiego prace koordynuje Bożena Czajkowska – Sekretarz Gminy.

Na temat prac Komitetu, mowa o najbliższych uroczystościach, czy wydarzeniach wpisujących się w lokalne obchody będziemy na bieżąco Państwa informować.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www