poniedziałek, 3 sierpień 2020, Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema

Pogoda w Janowie

Porozmawiajmy o… wodzie

Jak chleb potrzebna, jest skarbem, jest bogactwem, to dar natury, bez niej nie ma życia… to sformułowania zawarte w niemal każdej publikacji dotyczącej wody. Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku 22. marca.                               

To wprowadzone do kalendarza od 1993 r. święto ma na celu uświadomić, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
 „Wszystkie istoty lgną do wody i wokół niej organizują swoje życie. Podobnie ludzkość.  Sercem każdej społeczności jest woda: wielka jak morze albo mała jak źródełko.”  Stephenie Meyer , „Wojna o dąb”.
13. listopada w Sali konferencyjnej w Domu Nauczyciela odbyła się  prelekcja dotycząca problematyki wody. Spotkanie zorganizowali członkowie janowskiego Oddziału PTTK-u i pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Janowie Lub.  Problematyka wody poruszana była w szerokich aspektach: aspekcie gospodarczym, przemysłowym, użytkowym, ogólnie roli wody w przyrodzie. Podkreślono jej niesłychaną ważność dla każdego życia i rozwoju cywilizacyjnego.  Jeśli ilość wody przypadająca na jednego mieszkańca spadnie, to gospodarka może  borykać się z poważnymi kłopotami, woda więc będzie pilnie poszukiwana. Rolę tej „magicznej substancji” omawiali zaproszeni specjaliści tj.: p. Krzysztof Gwizdak, kierownik ds. edukacji i komunikacji społecznej Wody Polskie Rzeszów, p. dr Maciej Wojtoń, specjalista od tematyki wód Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Rzeszów, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznaej w Janowie Lubelskim - kierownik Nadzoru Sanitarnego p. Dorota Likos i p. Anna Momot, pracownik Sekcji Higieny Komunalnej. Obecna na spotkaniu młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Janowie Lub. miała okazję posłuchać i zaobserwować pomiar zawartości chloru  w wodzie z miejscowego basenu. Na tej swoistej lekcji o wodzie omówione zostały także możliwości użycia wody do zaspokojenia różnorodnych potrzeb, podane zostały informacje o ściśle określonych wymogach, jakie musi spełniać woda, aby nadawała się do użytku domowego, tzw. uzdatnianie.

Wspomniano o zasadach ochrony wód, zwrócono uwagę na poprawę oszczędności zużycia wody, zwrócono uwagę na temat suszy i skutki, które się z nią wiążą. Cenne uwagi o wodzie wyraził przedstawiciel Nadleśnictwa Janów Lubelski, p. Bartłomiej Kosiarski, nadleśniczy ds. zagospodarowania lasu.                                  

Na spotkaniu zaprezentowano literaturę o tematyce wodnej ze zbiorów Biblioteki.
Uczestnicy spotkania podnieśli niewątpliwie swój wymiar edukacyjny w temacie wody oraz wzrost świadomości ekologicznej na czym organizatorom szczególnie zależało. Racjonalne korzystanie z zasobów wodnych to nasza wspólna sprawa. Jeśli wspólnie nie zadbamy o to dobro, możemy podzielić los Afryki, czy Azji. Jak mawiał Antoine de Saint-Exupéry: „Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych rodzicach, pożyczyliśmy ją od naszych dzieci.”

A.Ł.

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www