wtorek, 26 maj 2020, Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny

Pogoda w Janowie

Porozumienie podpisane. Budowa ciągu pieszo – rowerowego od Janowa Lubelskiego do Zofianki Górnej

Ta wiadomość z pewnością ucieszy mieszkańców Zofianki Górnej i Janowa Lubelskiego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, które dotyczą budowy ścieżki pieszo – rowerowej od Janowa Lubelskiego do Zofianki Górnej, mamy oficjalną "odpowiedź" od Generalnych Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś oraz Skarbnik Gminy Monika Machulak podpisali projekt porozumienia w sprawie budowy ścieżki pieszo – rowerowej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. Dokument został przesłany do Lublina.

Wczoraj tj. 7 października br.,  porozumienie podpisał Dyrektor Oddziału Mirosław Czech.

W ramach realizacji inwestycji powstanie ciąg pieszo – rowerowy na DK 74 o długości 1, 620 km (chodnik o szerokości 1, 000 m, ścieżka rowerowa o szerokości 1,500 m).

Łączny koszt inwestycji to suma rzędu 3 mln złotych, w tym środki GDDKiA – 2 850 000, 00 zł (w tym koszty prac przygotowawczych: 450 000, 00 zł oraz koszty robót budowlanych i nadzorów – 2 400 000, 00 zł) oraz środki Gminy Janów Lubelski – 150 000, 00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  zobowiązuje się do przygotowania zadania do realizacji, w zakresie opracowania dokumentacji [projektowej, uzyskania decyzji  na zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej, wypłaty odszkodowań za grunty, pozyskane na poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej nr 74 pod Inwestycję, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonawstwo robót budowlanych, zapewnienie dla inwestycji nadzoru inwestorskiego budowlanego, wykonanie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót.

Termin realizacji lata 2020 – 2021.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www