Pogoda w Janowie

piątek, 14 grudzień 2018, Imieniny: Alfreda, Izydora, Alfredy

Pracowita sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Ewa Janus zwołała XLIII sesję Rady Miejskiej w dniu 09.02.2018 roku. Podczas sesji podjęto 12 uchwał. Pierwszą uchwałą było ustalenie zasad dotowania i prowadzenia kontroli prawidłowości pobierania przez niepubliczne i publiczne podmioty oświatowe (przedszkola i szkoły podstawowe). Kolejne pięć uchwał dotyczyły przedłużenia dzierżaw części działek dla podmiotów gospodarczych, miedzy innymi części dworca autobusowego na potrzeby PKS Stalowa Wola, dzierżawę przedłużono o rok z uwagi na planowaną przebudowę rynku. Uszczegółowiono zasady przeprowadzania konsultacji społecznych, które odbywać będą się na podobnych zasadach jak dotychczas. Rada Miejska podjęła uchwałę o poręczeniu kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w wysokości 70 000 zł. „Leśny Krąg” udziela pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej osobom fizycznym, a także przydzielania dotacji na działalność. Następna uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu w wysokości 9 900 zł, na nadzór inwestorski, badania laboratoryjne związane z przebudową drogi powiatowej Momoty Górne- Władysławów.

Monika Machulak - Skarbnik Urzędu Gminy przedstawiła propozycje zmian w budżecie i w prognozach finansowych na przyszłe lata. Rada podjęła uchwałę o zmianach w budżecie.

 Zaplanowano dotacje dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” na realizacje zadania – dowóz dzieci z terenu gminy do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Biłgoraju w wysokości 4 500 zł. Janowski Ludowy Klub Sportowy „OLIMP” otrzymał 55 000 zł na popularyzacje i rozwój sportu zapaśniczego. MKS „Janowianka” otrzyma 175 000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Janowski Klub Karate Tradycyjnego otrzymał 15 000 zł. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu„ ESKA” otrzyma 15 000 na sport i rywalizacje wśród dzieci i młodzieży.

Ostatnią uchwałą podczas posiedzenia rady było zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej. Prezes PGKiM Cezary Jasiński przedstawił projekt regulaminu dostarczania wody do odbiorców i odprowadzania ścieków. Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń przedstawił sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy w okresie od ostatniej sesji. Na uwagę zasługują szczególnie sprawy dotyczące inwestycji. Budowa stadionu przebiega zgodnie z harmonogramem. Przygotowano dokumentacje do przetargów na wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży dwóch działek w TSSE oraz dwóch działek nad zalewem na działalność turystyczną. Przekazano wykonawcy teren budowy budynku po PKS przeznaczonego na mieszkania socjalne.   Przygotowano materiały do przetargu na most w Łążku (przetarg ogłoszony, rozstrzygnięty, wygrała firma z  Zamościa). Kolejnymi pracami było:

1.Przygotowanie przetargu na przebudowę ul. Targowej, zgłoszenie robót – otwarcie ofert 14 lutego 2018

2.Przygotowanie przetargu na przebudowę ul. Przyborowie, Kasztanowej i Dębowej, zgłoszenie robót – otwarcie ofert 19 lutego 2018

3.Wykonanie zapytania ofertowego na zakup i dostawę kruszywa w 2018 roku na bieżące potrzeby gminy związane z utrzymaniem dróg – oferty do 9 lutego

4.Wykonanie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Bema – oferty do 12 lutego

5.Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Biała I- Biała II – łącznik

6.Zlecenie wykonania operatu wodno – prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodno – prawnego dla ulicy Jaworowej i Jarzębinowej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Pozyskał dofinansowania ze środków MSiT w ramach zajęć sportowych dla uczniów - "Umiem pływać" - Program powszechnej nauki pływania dla uczniów z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Janów Lubelski - 17 grup x 20h - wartość projektu 50.320,- zł. Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Janus odczytała sprawozdanie z działalności Rady w ubiegłym roku. Zakres działania jest imponujący i zasługuje na oddzielne opracowanie. Radni zapoznani zostali z planami wykorzystania ogrodzonego terenu obok Kościoła św. Jadwigi Królowej. Właściciel wybuduje tam dwa bloki mieszkalne z podziemnymi parkingami, zwrócił się do Urzędu Gminy z wnioskiem wspólnego dopracowania szczegółów dojazdu wzdłuż istniejącego chodnika od kościoła do budynku, który znajdować będzie się na przedłużeniu istniejącego bloku spółdzielni Mieszkaniowej tzw.”ZETKI”.

Tekst i foto: Jan Machulak

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www