sobota, 8 sierpień 2020, Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza

Pogoda w Janowie

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim zostali nagrodzeni!

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego - święto pracowników socjalnych, a także wszystkich osób pracujących w pomocy społecznej.  Z tej okazji w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość, w trakcie której zostały wręczone wyróżnienia dla pracowników pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się  pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej z Janowa Lubelskiego w osobach - Pani Agnieszki Radomskiej, Edyty Tchórz oraz Justyny Rząd. Z rąk wicewojewody lubelskiego Pana Roberta Gmitruczuka  odebrały dyplomy uznania w kategorii zespołowej za  kreatywność i zaangażowanie w niesieniu wparcia rodzinom zagrożonym marginalizacją społeczną, podejmowanie interdyscyplinarnych przedsięwzięć, a także inicjowanie i rozwijanie współpracy z rożnymi instytucjami na rzecz poprawy funkcjonowania mieszkańców gminy Janów Lubelski.

Prezentowany zespół nagrodzonych pracowników socjalnych  to osoby wrażliwe, pomocne w rozwiązywaniu ludzkich problemów, otwarte na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych. Ich praca przynosi wymierne efekty w społeczności lokalnej. Panie wkładają wiele serca i zaangażowania w niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Podejmują wiele kreatywnych działań w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy. Wyróżniony zespół pracowników systematycznie doskonali swój warsztat pracy, cieszy się uznaniem wśród podopiecznych, współpracowników i przełożonych. Niewątpliwie stanowią wzór do naśladowania dla wszystkich.

                                                                                              Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                                                      OPS Janów Lubelski

Link odsłyłający do uroczystości w LUW 
https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/wojew%C3%B3dzki-dzie%C5%84-pracownika-socjalnego-w-lublinie

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www