sobota, 25 maj 2019, Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny

Pogoda w Janowie

Program „Sterylizacja, kastracja i czipowanie właścicielskich zwierząt" finansowany z Budżetu Obywatelskiego Gminy Janów Lubelski na rok 2019

Informujemy że z początkiem marca 2019 roku ruszył program kastracji, sterylizacji i czipowania psów oraz kastracji i sterylizacji kotów właścicielskich dla mieszkańców Janowa Lubelskiego.

Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia i weryfikowane jest na podstawie ewidencji przeprowadzonej przez tutejszy Urząd.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej i humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji zwierząt domowych (szczególnie psów i kotów), co w efekcie końcowym zminimalizuje liczbę zwierząt trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego , dodatkowym atutem programu będzie czipowanie psów co umożliwi identyfikację zwierzęcia przy zagubieniu się lub też innej sytuacji.

Akcja będzie prowadzona przez Gminę Janów Lubelski do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Z usługi będzie można skorzystać w gabinetach weterynaryjnych ,,ANIMAL CARE" przy ul. Wesołej 29 i w gabinecie weterynaryjnym ,,Cztery Łapy" przy ul. Dębowej 49 w Janowie Lubelskim.

Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikująca się do znieczulenia ogólnego. Program nie obejmuje zwierząt rasowych.

Koszt zabiegu obejmuje:

  • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej
  • zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
  • wizytę kontrolną w siedzibie w/w zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Gmina nie finansuje zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu (np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie), opieki stacjonarnej po wykonaniu zabiegu ani dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających np. z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie szwów), bądź wystąpienia uczulenia na szwy. Gmina nie finansuje też zapewnienia przez gabinet weterynaryjny kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez Gminę?

  1. Wypełnić formularz ,,Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota* na koszt Gminy w 2019 roku, w ramach Programu ,,Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich'',
  2. Z pozytywnie zweryfikowanym w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim formularzem, udajemy się do gabinetu weterynaryjnego Animal Care lub gabinet Cztery Łapy, gdzie, po wizycie kwalifikacyjnej, zostanie ustalony termin zabiegu sterylizacji/kastracji (czipowania) zwierzęcia.

UWAGA!
Nie będą wykonywane usługi zwierzętom, których właściciele posiadają nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec Gminy.

WAŻNE!

  • Podczas zabiegu, suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui.
  • Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.
  • Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia - podajemy tylko wodę do picia.
  • Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.
  • Dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby koty dostarczane na zabieg i po zabiegu przewożone były w transporterach.

Osoba do kontaktu:
( z Urzędu Miejskiego)
Insp.SM. Mieczysław Małek, tel. 15-8724317 / kom. 502 393 684

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www