piątek, 3 lipiec 2020, Imieniny: Malwiny, Izabeli, Aureliana

Pogoda w Janowie

Przebudowano 3 km drogi – w Momotach Dolnych i w Kiszkach

Prace trwały jesienią bieżącego roku, dzisiaj możemy zobaczyć efekt końcowy. Mowa o przebudowie dwóch odcinków drogi powiatowej w Gminie Janów Lubelski o łącznej długości 3 km.

Dokładnie zadanie dotyczyło przebudowy drogi powiatowej nr 2817L (Jarocin) - gr. woj. - Momoty Górne - Władysławów w lokalizacji od km 13+425 do km 15+396(odcinek w. Kiszki) oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2818L Szklarnia - Momoty Górne w lokalizacji od km 3+824 do km 4+945 (odcinek od m. Momoty Dolne do m. Momoty Górne). Inwestycje prowadził  Zarząd Dróg Powiatowych.

Zakończone zadania odebrano wczoraj tj. 27 listopada. Inwestycja pochłonęła ponad 2,5 mln zł. W 60 % została sfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych, 40 % to koszty poniesione przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Koszt dokumentacji, nadzoru i promocji to suma rzędu 25 tys. zł (55% Gmina Janów Lubelski i 45 % Powiat Janowski)

Szczegóły wkrótce.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www