czwartek, 18 kwiecień 2019, Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

Pogoda w Janowie

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnej

Pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Janów Lubelski otrzymało sprzęt ratownictwa medycznego. Uroczyste przekazanie odbyło się 5 listopada br. w obecności Jerzego Bieleckiego – Posła na Sejm RP, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim – st. bryg. Mgr inż. Grzegorz Pazdrak, Burmistrza Janowa Lubelskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego w Janowie Lubelskim - Krzysztofa Kołtysia, Zastępcy Burmistrza – Czesława Krzysztonia, Wicestarosty Janowskiego – Antoniego Kulpy,  Radnego Rady Miejskiej – Andrzeja Łukasika, Sołtysów Białej Pierwszej i Białej Drugiej – Stanisława Muchy i Zbigniew Kuźnicki.

Przekazanie sprzętu odbyło się w asyście władz Zarządu Oddziału Gminnego, Komendanta Gminnego OSP Grzegorza Kwietnia, jak również Naczelników i druhów takich jednostek jak: Biała, Janów Lubelski, Momoty Dolne, Momoty Górne, Łążek Ordynacki, którym został przekazany sprzęt.

OSP Biała otrzymała zestaw ratownictwa medycznego, elementy zestawu hydraulicznego w skład którego wchodzą – rozpieracz ramieniowy, hydrauliczne nożyce do ciecia, agregat zasilający, zestaw węży hydraulicznych, piłę ratowniczą, defibrylator. OPS Janów Lubelski, OSP Łążek Ordynacki, OPS Momoty Dolne i Ujście – torbę ratownicza, OPS Momoty Górne – Defibrylator. 

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dodajmy, że z ramienia gminy Janów Lubelski realizacje zakupu sprzętu ratownictwa medycznego prowadziła Marzena Szostek (Sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego w Janowie Lubelskim) i Małgorzata Jasińska.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www