środa, 3 czerwiec 2020, Imieniny: Klotyldy, Leszka, Tamary

Pogoda w Janowie

Radni Rady Miejskiej przyjęli budżet na 2020 rok

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, Radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy Janów Lubelski na 2020 rok.

W przyszłym roku dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 71 295 450, 34 zł, a wydatki na 75 957 010, 34 zł. Wydatki inwestycyjne Gminy Janów Lubelski w roku bieżącym to suma rzędu przeszło 13 mln zł.  W tym pomoc finansowa dla Powiatu Janowskiego - 936 562, 76 zł.

Inwestycje Gminy Janów Lubelski

Termomodernizacja

W 2020 r. kontynuowana będzie realizacja dwóch inwestycji z udziałem środków UE tj. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego. Mówiąc o termomodernizacji należy przypomnieć, że w ubiegłym roku zostały zakończone prace w 5 budynkach użyteczności publicznej tj. Ośrodku Pomocy Społecznej, Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, Publicznej Szkole Podstawowej w Łążku Ordynackim, Publicznej Szkole Podstawowej z Momotach Górnych, Publicznej Szkole Podstawowej w Białej. W tym roku prace będą kontynuowane w budynku byłego Gimnazjum oraz w Domu Nauczyciela.

Rewitalizacja

Prace związane z Rewitalizacją społeczno – gospodarczą dotyczą przebudowy budynku po byłym gimnazjum oraz przebudowy rynku i budowy nowego budynku dworca PKS. Mówiąc o pozyskanym dofinansowaniu pochodzącym ze środków Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne należy wymienić również modernizację dróg gminnych: ul. Prusa, ul. Wałowa, ul. Świerdzowa oraz nowa inwestycja Zoom Natury i Kultury.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Ponadto gmina pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Borownicy – jest to drugi etap w zakresie budowy odcinka drogi gminnej w ciągu istniejącej drogi ul. Inwestorskiej wraz z budową obustronnego włączenia do drogi krajowej. Kolejną inwestycją realizowaną ze środków FDS będzie przebudowa dróg gminnych ul. Fredry, ul. Lechnickiego, ul. Szymanowskiego, przebudowa ul. Bocznej, ul. Okopowej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowej.

Inwestycje relizowane ze środków własnych

Dodatkowo realizowane będą wydatki inwestycyjne ze środków własnych m.in. na przebudowę dróg gminnych, opracowanie dokumentacji na drogę krajową (budowa ścieżki pieszo- rowerowej Janów Lubelski – Zofianka), modernizację obiektów Parku Rekreacji Zoom Natury, oświetlenie uliczne, budowę remizy w Ujściu, budowę i rozbudowę placów zabaw (szczegółowy wykaz inwestycji zamieszczony poniżej).

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Transmisja Sesji dostępna pod linkiem

https://www.janowlubelski.pl/aktualnosci/dla-mieszkancow/xv-sesja-rady-miejskiej-w-janowie-lubelskim-transmisja

 

 

Fotogaleria

Dokumenty do pobrania

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www