piątek, 29 maj 2020, Imieniny: Marii Magdaleny, Teodozji, Maksyma

Pogoda w Janowie

„Rekreacja ruchowa seniorów w zdrowym stylu życia – 2017” – podsumowanie

W dniu 05.12.2017 r. w Sali Taras Plastyczny Janowskiego Ośrodka Kultury, z udziałem Burmistrza Janowa Lubelskiego Pana Krzysztofa Kołtysia, miało miejsce podsumowanie realizacji cyklu zajęć pod nazwą „Rekreacja Ruchowa Seniorów w Zdrowym Stylu Życia – 2017”.

Ten IV już cykl (pierwszy w 2014 r.) przeprowadzony został w Oddziale Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim, w okresie maj – listopad 2017 r. jako zadanie publiczne pod nazwą „Dofinansowanie organizowanych przez instytucje, stowarzyszenia imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej”. Zorganizowano: pogadanki tematyczne, naukę korzystania z kijków Nordic Walking i z siłowni, naukę obliczania wagi należnej i BMI, naukę wiosłowania i węzłów, wycieczkę rowerową, zajęcia aquaaerobicu, naukę gimnastyki PILATES.

Na spotkaniu w JOK omówiono działania i rezultaty zadania a następnie wytrwałym seniorom wręczono 19 certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w zajęciach i 7 certyfikatów ukończenia 12 godz. wstępnego szkolenia żeglarskiego „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie” w Klubie Żeglarskim „ZEFIR” w Janowie Lubelskim. Później rozmawiano o roli aktywności ruchowej w utrzymaniu zdrowia i dostępności dla seniorów bazy sportowo – rekreacyjnej w naszym mieście. Mówiono też o potrzebie zorganizowania marszów Nordic Walking, zajęć sportowych „Seniorada”, lokalu z tańcami a także o potrzebie budowy miejskiej hali sportowej.  

Warto nadmienić, że rezultatem zadania jest zawiązanie się grup kontynuujących zajęcia: żeglarstwa, pływania, gimnastyki PILATES, turystyki i krajoznawstwa.

Organizatorzy i uczestnicy dziękują Gminie Janów Lubelski za dotację na przeprowadzenie zajęć a wolontariuszom, jednostkom, firmom, instytucjom i organizacjom za życzliwość i wsparcie tak potrzebne w realizacji tego przedsięwzięcia: Rzecznikowi Praw Pacjenta w Warszawie, Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim, Parkowi Rekreacji Zoom Natury, Janowskiemu Ośrodkowi Kultury, Bibliotece Pedagogicznej w Janowie Lubelskim, Kołu Terenowemu PTTK „Ziemia Janowska” w Janowie Lubelskim, Klubowi Żeglarskiemu „ZEFIR” w Janowie Lubelskim.

Koordynator zadania składa szczególne podziękowanie Redakcji Tygodnika ANGORA w  Łodzi za wykorzystanie materiału „Siły na zamiary” - rozmowa z Krzysztofem Mizerą, fizjologiem sportu (Angora Nr 31 (02.08.2015 r.) do pogadanki o zdrowym stylu życia.

Ps. Nieplanowanym, ale miłym akcentem spotkania była wizyta Asystentek Świętego Mikołaja ….

Antoni Sydor

Koordynator zadania,

Wiceprzewodniczący Zarządu OR PZERiI w Janowie Lubelskim

Foto: Jarosław Lalik

Janów Lubelski, 11.12.2017 r.

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www