Pogoda w Janowie

wtorek, 11 grudzień 2018, Imieniny: Damazego, Waldemara, Artura

Spotkanie informacyjne dotyczące budowy S19

W miniony wtorek tj. 12 czerwca br. w Janowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy S19 na odcinku Kraśnik – Janów Lubelski. Na zaproszenie Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia w spotkaniu uczestniczył Zbigniew Szepietowski – Dyrektor Oddziału ds. Inwestycji Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, pracownicy Generalnej Dyrekcji, Tomasz Woś – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Kierownik Oddziału ds. odszkodowań – Małgorzata Molas – Jesionek,  Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń, Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ewa Janus, Radni Rady Miejskiej: Ryszard Wasilewski, Grzegorz Flis, Bogdan Startek oraz pracownicy Referatu Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim: Krzysztof Zbiżek, Andrzej Molicki.

Podczas spotkania zaproszenie goście omówili zakres postępowania dotyczący przejęcia nieruchomości przez Skarb Państwa od właścicieli pod realizację drogi S19. Mowa była o uregulowaniu własności nieruchomości (poprawność zapisów w księgach wieczystych, czy dany właściciel ma prawo do nieruchomości), również zabudowanej, co ułatwi dalszy etap w procedurze przekazania kwoty odszkodowania za daną działkę. Wycenę nieruchomości dokona rzeczoznawca, w jego czynnościach może wziąć udział właściciel nieruchomości. Warto tu podkreślić, że ważną kwestią jest uregulowanie prawa własności nieruchomości oraz ujawnienie w ewidencji gruntów aktualnych danych adresowych, ponieważ wszelkie pisma będą kierowane na adres podany w ewidencji gruntów.

Wykonawca „wejdzie” na plac zaraz po wydaniu pozwolenia na budowę, a właścicielom zapłaci odszkodowania w wysokości oszacowanej przez rzeczoznawcę. Zgodnie z przepisami wycena może być zlecona dopiero po wydaniu pozwolenia na budowę. Przewidywanie termin wydania decyzji przez Wojewodę Lubelskiego tu początek przyszłego roku, jednakże trudno określić, który to będzie miesiąc. Jak podkreślili zaproszeni goście – „wydanie zezwolenia pozwala na przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie wypłacania odszkodowań właścicielom gruntów”.

Podajemy linka do strony Urzędu Wojewózkiego w Lublinie dotyczących odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowej, o której była mowa podczas spotkania:

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/odszkodowania/odszkodowanie-za-nieruchomosci.html

Dodajmy, że właściciel działki, który nie zgadza się z wyceną, może przedstawić swoje zarzuty i zwrócić się do rzeczoznawcy o wyjaśnienie za pośrednictwem wojewody.

Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje projekt i budowę 33 – kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19, który został podzielony na trzy zadania. Pierwszy odcinek , czyli od węzła Kraśnik Południe do węzła Janów Lubelski Północ (długość ok. 18 km) realizuje konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe - kwota 390 mln zł. Drugi odcinek - obwodnicę Janowa Lubelskiego (ok. 7 km) zaprojektuje i zbuduje firma Mota-Engil Central Europe za 148,5 mln zł. Trzeci odcinek, czyli od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie (ok. 8 km) realizuje konsorcjum Strabag i Strabag Infrastruktura Południe za kwotę rzędu 183,6 mln zł. Nowa trasa ma być gotowa wiosną 2021 roku.

Jeśli właściele danej nieruchomości mają wątpliwości, pracownicy Referatu Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim (w ramach swoich kompetencji i zadań) służą pomocą.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www