sobota, 8 sierpień 2020, Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza

Pogoda w Janowie

Tegoroczna Janowska Piesza Pielgrzymka inna niż zwykle...

Słowa modlitwy, wypowiedziane w ciszy, zamyśleniu, za pomocą wyśpiewanych pieśni prowadziły nas trasą Pieszej Janowskiej Pielgrzymki  na Jasną Górę przez tyle lat…

Młodsi, starsi, dzieci, rodziny… przez 10 dni szli, a towarzyszyła im wiara i siła…

320 km to trasa, którą pokonywali pielgrzymi z Janowa Lubelskiego na Jasną Górę. Przez dziesięć dni, 135 godzin w drodze…

W tym roku 2 sierpnia Piesza Janowska Pielgrzymka nie wyruszy. Nie spotkamy się także na uroczystej Mszy Świętej, nie pożegnamy pielgrzymów udzielając im błogosławieństwa i życząc szerokiej drogi i szczęśliwego powrotu do domu. Nie będziemy im towarzyszyć w trasie…

W tym roku pielgrzymka Janowska na Jasną Górę wyruszyłaby już po raz 39, jednakże ze względu na obecny stan pandemii, pielgrzymka będzie mieć trochę inną formę.

Na stronie www.pielgrzymkajanowska.pl  są zamieszczone informacje odnośnie przebiegu i formy tegorocznej pielgrzymki.

Tegoroczne pielgrzymowanie ma charakter sztafety. Pielgrzymujemy pieszo jeden dzień, autokarem wyruszając na miejsce startu (Szydłów) i wracając z miejsca końca dziennego etapu (Sędziejowice k/Chmielnika).

W zakrystii Janowskiego Sanktuarium codziennie po każdej Mszy Świętej można składać wypełnione i podpisane Karty Uczestnika pieszego pielgrzymowania razem z wpłatą 100 zł/osobę. Również tam zapisujemy się na wyjazd na Nocne Czuwanie na Jasnej Górze.  Zapisy trwają do przyszłej niedzieli tj. 2 sierpnia 2020 r. włącznie.

Pamiętamy, że pielgrzymowanie zawsze rozpoczynało się od rannej Mszy Świętej na Placu Maryjnym przy Janowskim Sanktuarium. Kolejno pielgrzymi ruszyli w drogę, przemierzając znaną trasę do Częstochowy...

Przypomnijmy, że pielgrzymka Janowska w pierwszych latach stanowiła część pielgrzymki lubelskiej. Natomiast od 1992 roku wędrujemy w ramach Pielgrzymki Diecezji Sandomierskiej.

Motto tegorocznego pielgrzymowania - "Otocz macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący"

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Foto: Archwium

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www