Pogoda w Janowie

niedziela, 21 październik 2018, Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny

Trwają prace dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku po byłym PKS

10 mieszkań socjalnych, w tym 9 socjalnych i jedno tzw. chronione dla osoby niepełnosprawnej powstanie w budynku po byłym biurowcu PKS przy ulicy Objazdowej w Janowie Lubelskim.

Od marca br.  możemy zauważyć trwające roboty budowlane. Wykonawcą jest Zakład Remontowo – Budowlany RACHWAŁ Spółka Jawna.

Przypomnijmy, że mieszkania zostaną wyposażone w nowe instalacje wod. - kan, c.o, elektryczne, gazowe wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem przyłączy: wod - kan, elektrycznego. Dwa mieszkania będą mieć ponad 50m2 powierzchni, pozostałe od 30 do 40 m2.  Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter i piętro). Po przebudowie i rozbudowie będzie to budynek piętrowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym pokrytym blachą. Zakończenie prac planowane jest w 2019 roku.

Przypomnijmy, że projekt „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym PKS w Janowie Lubelskim na potrzeby budownictwa socjalnego” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.2 Infrastruktura Usług Społecznych RPO WL na lata 2014 - 2020.  Całkowita wartość projektu to suma rzędu 1 833 539, 27 zł, kwota przyznawanego dofinansowania to kwota 1 558 508, 37 zł.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www